Betaling, faktura og inkasso

Vennesla kommune sender ut faktura en gang i måneden. Du vil få en faktura for hver tjeneste du mottar fra oss. Under litt informasjon om faktura og betaling.

Du kan motta faktura fra oss på tre måter: Faktura i posten (svært få etter hvert), e-faktura i nettbank og avtalegiro. De aller fleste har den siste løsningen. Dette velger du selv og du kan opprette både e-faktura og avtalegiro i nettbanken din.

Du kan få flere fakturaer hver måned

Samlefaktura: Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer på én faktura hver måned gjennom året. Alle som er koblet til vann- og avløpsnett, mottar slik faktura.

Én faktura for hver tjeneste: Du vil i tillegg motta faktura månedlig for hver kommunale tjeneste du betaler for. Det kan være SFO, barnehage, hjemmetjeneste, kulturskole og så videre.

Vansker med å betale

Kanskje du trenger å dele opp faktura og regninger fra kommunen. Du vil kanskje spørre om betalingsutsettelse eller må vite hvor mye du samlet skylder kommunen? Da kan du ta kontakt med vår rådgiver på dette området via epost 

Inkasso

Det kan bli veldig kostbart ikke å betale kommunale regninger. Ved for sen betaling påløper purregebyr i henhold til inkassoloven. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Spørsmål og svar om faktura

 

Spørsmål og svar om faktura vann og avløp