Registering av skorstein og ildsted

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos Kristiansandregionen brann og redning (KBR). 

Du som eier er ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt

Digitalt skjema om nytt ildsted og endring av ildsted

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til byggesaksavdelingen i kommunen. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak (så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg) skal det  likevel sendes melding til KBR slik at de kan få registrert det.