Feiing og tilsyn

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd, noe som vil si at skorsteinen blir feid hvert åttende år, eller etter behov. Behov for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Det skal føres tilsyn med fyringsanlegget i bygget hvert åttende år, men normalt ikke samme år som det feies.

Det er Kristiansandregionen brann og redning (KBR) som har ansvar for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Vennesla kommune.

Informasjon fra brann og feiervesenet (ekstern lenke)

Sms om når feieren kommer

Et par dager før feieren kommer, får husstanden en sms på telefonen om besøket. Dersom det varslede tidspunktet ikke passer, vil du få et telefonnummer du kan ringe. Du vil også få opplyst hvilken feier som kommer. Hvis du ikke har telefon, vil du få melding i posten.

Fritidsboliger

Fritidsboliger er underlagt samme regelverk som boliger og skal feies og føres tilsyn med på lik linke med boliger. Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn, men forskrift om brannforebygging er endret.

Feieravgiften

Feieravgiften både for eneboliger og fritidsboliger faktureres en gang i året (termin 1) sammen med de øvrige kommunale gebyrer og avgifter. Det faktureres et årlig gjennomsnittsbeløp, slik at man betaler avgift også de årene man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn. 

Feiegebyr

Feiegebyr
Gebyr Pris
Årsgebyr for feiing/tilsyn av helårsbolig/fritidsbolig 300 kroner

Brannforebyggende

Feiing og tilsyn er en del av det brannforebyggende arbeide. Målet er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke branntilløp og andre farlige situasjoner som kan oppstå.

Kontakt

For spørsmål om pipe og ildsteder kontakt  Kristiansandregionen brann og redning (KBR):