Priser, betaling og redusert betaling

Makspris for en heltids barnehageplass er 3000 kroner i måneden. I tillegg kommer kostpenger. Foreldre med lav inntekt kan søke om å redusert foreldrebetaling.

Betalingssatser i barnehage

Betalingssatser i barnehage
Hva Pris
100 % plass (5 dager i uken) 3 000 kroner per måned
Mat i barnehagen (kommunale barnehager) 450 kroner per måned
Mat i barnehagen (private barnehager) Egne priser. Sjekk nettsiden til barnehagen
Gebyr ved for sen henting 600 kroner per gang

Søskenrabatt

  • Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. 
  • Du betaler 70 prosent av full pris for barn nummer to.
  • Barn nummer tre eller flere gratis.
  • Søskenmoderasjon gjelder selv om du har barn i ulike barnehager.

Dette er reglene for redusert foreldrebetaling?

Det er to økonomiske grenser som gjelder før du kan få redusert foreldrebetaling.

  • Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 550 000 kroner kan søke om redusert pris.
  • Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt under 615 590 kroner kan søke om 20 timer gratis kjernetid. Dette gelder for barn som er to, tre, fire eller fem år.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

En husholdning regnes som ektefeller, registrerte partnere eller samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Vennesla kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste årets skattemelding. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen. Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan være lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

Søknad om redusert foreldrebetaling

Du kan søke gjennom hele året, men for at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt inn innen 1. juni.  

Et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt og ut barnehageåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. 

Søke om redusert betaling