Foreldreveiledning

Vennesla er en av få kommuner som tilbyr kurs i foreldrerollen til alle foreldre i kommunen. Kurset gis via barnehagene, og vi har valgt å gjøre det i det året barnet fyller tre år.

Vi begynte med disse kursene for alle foreldre i 2023 og kursene er et foreldrestøttende tiltak innenfor tidlig innsats. Dess tidligere vi kan hjelpe hverandre med gode løsninger - dess bedre for barnet. Kommunen skal legge til rette for god oppvekst for alle barn.

COSP-kurs

Vi har valgt å tilby COS-Parenting kurs for alle foreldre som et forebyggende og universelt tiltak innenfor tidlig innsats. COSP er en kursrekke som tilbys årlig til alle foreldre til tre-åringene gjennom barnehagen deres. Hovedinnholdet er trygghetssirkelen.

Som forelder vil du få kunnskap om å forstå barnets følelsesverden ved å lære å lese følelsesmessige behov og støtte barn evne til å håndtere følelsene.  Du vil få kunnskap om hvordan trygghetsirkelen alltid er tilstede i livet til både voksne og barn.

I alle barnehagene

Kurset er anbefalt for foreldre med barn i alderen fire måneder til seks år. Veiledningen/kursrekken for foreldre vil være på mellom 5-8 samlinger og er knyttet opp mot en manual på åtte kapitler. Det er ansatte i den enkelte barnehage som vil holde kurset. (Alle private og kommunale barnehager tilbyr kurs).

Ekstra tilbud ved behov

Familiesenteret gir også COSP tilbud årlig ved behov, både for barnehage- og skoleforeldre.