Levekårsutvalget

Levekårsutvalget består av ni medlemmer. Utvalget møtes cirka en gang i måneden og har ansvar for de største kommunale virksomhetene helse, eldreomsorg, omsorg, barnehage og skole.

Leder

Line Skøii Vennesland Fraser, Frp
Epost
Telefon: 47 20 49 00

Øvrige medlemmer

Frode Dunsæd (nestleder) Senterpartiet
Epost
Telefon: 94 13 34 79

Jan Otto Fredwall, Høyre
Epost
Telefon: 90 78 97 99

Frank Dale, Frp
Epost
Telefon: 47 47 49 62

Kjell Gunnar Hammen, KrF
Epost
Telefon: 90 52 61 55

Mats Hansen, KrF
Epost
Telefon: 93 80 07 07

Nancy Veronica B. Solbakken
Epost
Telefon: 90 50 58 91

Kjersti Alvsdatter Vinjerui
Epost
Telefon: 99 64 07 42

Grethe Strand
Epost
Telefon: 95 43 27 28

Ansvar

Levekårsutvalget er ansvarlig for samordning og planlegging av drift og forvaltning innen virksomhetsområdene helse- og omsorg, sosial, NAV, skole, barnehage og kultur innenfor gjeldende delegasjonsreglement og økonomireglement. 

Utvalget skal legge forholdene til rette for friluftsliv og varetaking av kulturminner i kommunen. 

Utvalget har koordinerende ansvar for saker som behandles i eldreråd, rådet for funksjonshemmede og Vennesla barne- og ungdomsråd.

Levekårsutvalget er også kontrollutvalg for omsetning av alkohol, og andre råd, utvalg og stiftelser innenfor utvalgets ansvarsområde.