Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen, ønsker vi at du sender oss EHF-faktura. Husk å merke fakturaen tydelig med navn og enhet på den som har bestilt varen og skal attestere på fakturaen. 

Fakturaadresse EHF

Vårt organisasjonsnummer:  936846777

Fakturaadresse e-post

Om dere ikke kan ta i bruk EHF-faktura, kan fortsatt faktura sendes til oss via e-post.

E-postadresse: faktura@vennesla.kommune.no