Sammen blir vi sterkere - og bedre

Mange barn, unge, voksne og familier trenger hjelp og bistand fra  gode kommunale tjenester. Da er det så viktig at tjenestene ser hverandre og at alle medarbeiderne vet om hverandre og kan samarbeide om de beste løsningene.

-Jeg er dønn imponert etter disse to dagene. Jeg har lært mye. Ikke minst er jeg imponert over den sterke viljen til å bidra for den enkelte som trenger hjelp, sier Line Vennesland Fraser. 

Den nye lederen i Levekårsutvalget ble så begeistret at hun like godt skrev at «jeg er heldig som får treffe og se alle da fantastiske folkene som lever og brenner for barn og unge i kommunen vår» på Facebook.

_ Jeg har fått bekreftet hvor viktig det er at alle sammen fokuserer på tidlig innsats og starten på livet. Vi må snu tankegangen slik at vi får forebygget i stedet for å reparere, sier Adelheid Frost Mykland, som både er enhetsleder i barnehage og politiker.

120 ble sterkere sammen

120 mennesker har de to vært sammen og hatt kurs, foredrag, gruppearbeider og gode diskusjoner på Løa. «Sterkere sammen» er overskriften. Enhet for barn og familie har invitert alle sine kolleger i tilstøtende enheter innen oppvekst og helse og omsorg. På alle bord var det bordkort. Ingen fikk lov til å «rotte seg sammen». Alle skulle treffe kolleger i andre enheter og avdelinger og lytte til hverandre. Man må ha en felles faglig forståelse for å kunne jobb godt sammen.

Forsamlingen fikk også høre historiene til flere brukere. De kunne fortelle om hvordan det er å forholde seg til mange ulike hjelpere, og hva som betydde mest for dem da de fikk hjelp til å greie hverdagen. 

Se hverandre

Anne-Cathrine Hodnemyr leder enhet for barn og familie i Vennesla, en enhet med ansvar for alt fra jordmortjeneste til ungdomsklubben Moonlight helsesykepleiere, barnevern og ppt.

_ Det er så viktig med tidlig innsats, og da må vi styrke samhandlingen. Vi må fokusere på risikofaktorer, men særlig på beskyttelsesfaktorer, altså de tingene vi driver med. Hvordan kan vi virke bedre sammen og oppnå bedre tjenester, sier Hodnemyr.

_ Noen jobber mest med barn, andre med familier, atter andre med rus og psykiatri. Det er så viktig å se hverandre og å se sammenhengene. Da kan vi sette inn de riktige løsningene og hjelpe bedre og tidligere, sier Marianne Wegge, kommunalsjef oppvekst og inkludering og Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef helse og omsorg. Begge var imponert over det de fikk være med på.

De siste årene har satsingen «Handlekraftige voksne – trygge barn» samlet alle som jobber med barn og unge i Vennesla og Iveland. Vi har vært nokså unike som har samlet 800 ansatte til samme tema over tid.

«Sterkere sammen» er en videreføring for de i Vennesla som jobber spesielt inn mot utsatte barn, unge og familier. De to dagene på Løa var første samling. Målet er å ha årlige samlinger.

Svært viktig

_ Vennesla gjør noe svært riktig. De ansatte blir kjent og snakker på tvers. Det er helt nødvendig for å få til god hjelp ut mot den enkelte. Dette er veldig bra, sier spesialpsykolog Ann Kristin Timenes, som var innleid som foredragsholder. Hun kommer fra Korus Sør, en virksomhet som er eid av Blå Kors og jobber med å utvikle rusfaglig kompetanse i Vestfold, Telemark, Agder og Buskerud.