Ferievikarer og sommerhjelper

Vennesla kommune har nå ute annonser for en rekke ferievikarer i helse- og omsorg. Om kort tid kommer også utlysninger for sommervikarer i park- og teknisk. 

Ledige stillinger, søknad og kontaktinfo

Ferievikarer i helse og omsorg:

Vennesla kommune ønsker å tiltrekke seg motiverte ferievikarer til ferieavviklingen i 2024, og vi har mange spennende jobber å tilby:

Ved Venneslaheimen trenger vi ferievikarer ved 

  • Kvernvollen(korttidsavdeling)
  • Tuden(Skjermet enhet for demente)
  • Pyntebakken(Somatisk langtidsavdeling)
  • Klyba(Somatisk langtidsavdeling

I Enhet for livsmestring trenger ferievikarer ved 

  • Bolig for utviklingshemmet
  • Bofelleskap for rus/psykisk helse
  • Oppfølgingstjenesten

Vi trenger også ferievikarer på Hægelandshimen, i hjemmetjenesten og ved Legevakten.

Lønn og bonuser:

Årslønn i 100 % stilling: 
3-årig høyskoleutdanning fra kr. 485 400,- til kr. 569 100,-
Utdannede sykepleiere har et tillegg på kr. 23 000,- over tariff
Fagarbeider kr. 415 300,- til kr. 487 300,-
Ufaglærte kr. 351 200,- til kr. 457 700,-

Bonusordning for ferievikarer 2024:
Forutsetning for bonus er at vikarer binder seg i minst 80 % stilling i 6 uker fra uke 25-32.
Følgende bonus gjelder i 100 % stilling:

3-år høyskoleutdanning - Helse og sosialfaglig retning, og medisinstudenter med fullført 7. semester:
6 uker: kr 25 000
8 uker: kr 35 000

1.og 2.års høyskolestudent - Helse og sosialfaglig retning. I enhet for livsmestring vil også studenter innenfor pedagogisk studieretning være aktuelt
6 uker: kr 20 000
8 uker: kr 25 000

Fagarbeidere: Helsefag:
6 uker: 15 000
8 uker: 20 000