Auravegen blir miljøgate – 1,5 år med graving

Auravegen blir stengt for gjennomkjøring til skolestart 2025- minst. Den blir åpen for gående og syklende. Det er et stort teknisk prosjekt med som skal gjennomføres.

_ Vi er i gang med å flytte strømstolper og endre strømlinjene nå, og beboerne har allerede fått første varsel om stengt for gjennomkjøring, forteller Arne Vatne i park og teknisk, før han fortsetter:

_ Om en drøy måned begynner graving og da vil det gå mer eller mindre i ett fram til høsten 2025. Vi trenger egentlig to år på jobben, men legger opp til å være tålig ferdig i august 2025. Vi bør være så ferdige som mulig før graving til nye idrettshaller begynner.

Beboerne vil få sms-varsel underveis i prosjektet. Vi andre må følge skiltingen i området. Vatne sier at det kan bli kortere perioder med gjennomkjøring, for eksempel i ferier. Men i hovedsak vil det bli stengt i 18 måneder framover.

Gående og syklende skal sikres mulighet til gjennomgang, og de får innegjerdet trasé.

Klimaendringene

Vennesla kommune får midler fra areal-og transportsamarbeidet i Kristiansand-regionen til å lage miljøgate inn Auravegen. Men før dette skjer, må det gjøres store arbeider i grunnen.

-Klimaendringene tvinger fram større dimensjoner. Rørene til Aurabekken skal skiftes ut, og dimensjonen skal opp i 1,4 meter. Da øker vi til 3,3 kubikkmeter vann i sekundet, opp 50 prosent fra før. Det vil sikre godt, sier Vatne.

_ Vi var heldigvis tidlig ute med å øke dimensjonene med 50 prosent i vår kommune. Vi har spart mye på at vi har gjort dette i mange år allerede. Mye gjenstår dog, sier Vatne.

Stort teknisk arbeid

I Auravegen skal også mye annet skiftes ut. Det skal graves nye kloakkledninger, nye vannledninger, og legges fiberrør og trekkerør i bakken. Strømmen skal også ned i bakken og trolig skal også høyspentledningene skiftes. Alt nede i grunnen må på plass før de finere endringene kan skje på toppen.

Miljøgate-utbyggingen vil gi en kraftig oppgradering av hele Auravegen. Blant annet blir det mye mer plass til gående og syklende – og vi snakker om en ny grønn hovedveg inn til skolene.

Forskjønning

På skissene er det tegnet inn mye blomster og trær – og tenkt kraftig forskjønning. Vatne er i tvil om hvor mye av dette som i praksis lar seg gjennomføre, han tør ikke love for mye.

-Vi har både plassmangel og økonomiske utfordringer, men et grønt felt mellom gang- og sykkelveg og kjørefelt skal vi i alle fall få til, sier han.

Arbeidene utføres av Vennesla kommune i egenregi og er kostnadene er, inkludert moms, beregnet til opp mot 15 millioner kroner. 

Slik blir nye Auravegen. - Klikk for stort bildeSlik blir nye Auravegen.