Vi har nå satt opp Wi-Fi nett i sentrum rundt øvre og nedre torg og delvis i resten av gågata.

Nettet er pr. i dag åpent og heter «FreeWIFI». Det er bare å godta vilkårene så er man inn og vil få 60 minutters gratis tilkopling til internett.

Vi håper nettet vil være til nytte og hygge for handlende og andre besøkende i Vennesla sentrum.