Her er en oversikt over lokale og nasjonale råd og anbefalinger vi ber deg om å følge. Dette gjelder fra midnatt 3. desember og foreløpig to uker framover:

Vennesla har egen forskrift om smittekarantene for husstandsmedlemmer og nærkontakter like nære som husstandsmedlemmer. Dette er et påbud og er strengere enn nasjonal regel på området. Den kan du lese om her

Viktigst av alt:

  • Hvis du blir syk, hold deg hjemme
  • Test deg ved minste mistanke om smitte

Nasjonale og lokale råd og anbefalinger:

Dette er de øvrige rådene som vi allerede delvis har hatt i Vennesla, men som nå gjelder hele landet og som du oppfordres innstendig om å følge:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
  • Voksne må vurdere om de kan redusere antall nærkontakter noe.
  • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Altså både for ansatte og brukere.
  • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Nye regler ankomst Norge

  • Alle som kommer til landet får plikt til å teste seg 24 timer innen ankomst: Både uvaksinerte, vaksinerte og personer som har gjennomgått coronainfeksjon. Du kan teste deg på grensa, ved teststasjon eller ta selvtest. Får du positiv test, er du pliktig til å ta pcr-test.
  • Alle over tolv år skal bære munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til det foreligger en negativ test.

Regionale tiltak i Oslo-området.

Skal du til Oslo-området er det viktig å vite at det nå gjelder egne og strengere regler i Oslo og kommunene rundt. Her det det blant annet krav om sitteplasser for alle på serveringssteder, bordservering for alkohol og maks 100 til stede på private arrangementer og 600 på offentlige arrangementer innendørs. Disse reglene kan bli innført i andre regioner med smitteøkning på kort varsel.

Julebord: Nasjonale myndigheter mener julebord kan arrangeres og at det er forsvarlig. Betydningen av avstand og begrense nærkontakter understrekes, men myndighetene sier det er mulig å gjøre dette også på julebord.

Økonomiske tiltak:

Staten overtar det økonomiske ansvaret fra dag seks for ansatte som er sykemeldt grunnet korona. Arbeidsgiverne har til nå hatt ansvar til sag 16.

Kompensasjonsordningen for frivillighet, kulturliv og idrett fortsetter også første halvår neste år. Dette for at frivillig sektor skal ha trygghet de neste månedene selv om innstramningstiltak vil komme og gå for å holde kontroll på pandemien.

Lokale forhold – smitte:

I Vennesla opplevde vi smitterekord onsdag med til sammen 19 tilfeller (det kom tre til i går kveld). Det er også ni nye i dag torsdag. En betydelig andel smittede kommer fra to private sammenkomster, og det gir en viss forhåpning om at vi har kontroll på en del av smitten.

Det er stadig flere fullvaksinerte som smittes, men dette er i tråd med utviklingen nasjonalt og har selvsagt med at de aller fleste innbyggerne er vaksinerte.

Testing:

Vi er inne i en periode med relativt få tester på lager lokalt og regionalt. Derfor understreker vi igjen at du kan hente test på teststasjonen når du er nærkontakt eller du har symptomer, men ikke ellers. I noen tilfeller kan det være lurt å sjekke seg før man går på arrangementer og liknende, men da må man kjøpe test på apotek eller i butikk.

I Vennesla har vi testet betydelig flere enn nasjonale krav tilsier. Vi justerer dette noe ut fra faglige vurderinger. Det er fullt forsvarlig å redusere testnivået i for eksempel skoler og barnehager noe. Vi venter ny leveranse av tester neste uke.