Å ta i bruk appen vil være kostnadsbesparende for foresatte og for skolen, og mye enklere å bruke. Det kan sendes meldinger om alt, men husk å ikke sende SENSITIV informasjon om barn her. Det kan likevel legges inn fravær dersom eleven er sykt en dag eller kort periode.

Dersom noen av ulike årsaker ikke har mulighet til å laste ned appen, får man meldinger fra skolen på e-post. Ta kontakt med skolen og gi beskjed dersom dette er tilfelle. Bruk brosjyren «Min skole app» - foresatt som veiledning til å komme i gang. Ta ellers kontakt med skolen om noe er uklart.

Lykke til!