Etter tilbakemelding om vondt lukt i Kilane-/Graslia-området, undersøkte enhet for teknisk forvaltning pumpestasjonen ved Postgården.

Avløpspumpa ble demontert og synes som møtte de ansatte var lite hyggelig. Denne gangen gikk det galt og pumpa som har en kostnad på kr 150.000,-, må nå kasseres.

Vi oppfordrer dere igjen! Vis dovett! Kast Q-tips, våtservietter og fett i søpla.

Les mer på www.dovett.no og www.fettvett.no.