Påkjørsel av dyr

Kommunen har en egen ettersøksring som tar seg av skadet hjortevilt (rådyr, elg, og hjort) ved påkjørsel.
Skadet hjortevilt skal meldes til politiet på telefon 02800. Politiet vil da kontakte ettersøksringen.
Fredet vilt (ulv, gaupe osv) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde.

Dersom du har kjørt på et dyr må du kontakte politiet på telefon 02800.

Jakttider:

Se informasjon om jakttider på nettsidene til Miljødirektoratet.

Jakt på elg

Elgjakta i Vennesla kommune følger nasjonal jakttid og er fra 25. september til 23. desember.

Jakt på bever

Vennesla kommune har åpnet for jakt på bever. Jakttiden er fra 1. oktober til 31. mars. I Vennesla er det ikke tillatt med vårjakt på bever av hensyn til drektige hunner. Det er ingen kvoter.

Elgbeitetaksering

Faun naturforvaltning AS utarbeidet i 2021 rapport fra den regionale elgbeitetakseringen i Agder.

Elgbeitetaksering - FAUN-rapport 2021 (pdf, 12 mb)

Kommunale oppgaver

Fellingstillatelser og forvaltningsplaner

Kommunen utsteder fellingstillatelser for hjortevilt til godkjente vald, og godkjenner flerårige bestandsplaner for elg og hjort.  Kommunen har rett til å kontrollere at jaktlag har avtale om godkjent ettersøkshund for jakt på hjortevilt.

Alle jaktlag i Vennesla er organisert i vald, også kalt viltlag.. 

Skal det felles vilt utenom ordinær jakttid, på grunn av at viltet gjør skade osv., må det søkes kommunen. Søknaden sendes som brev, det finnes ikke noe eget skjema.

Jegerprøve

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger som arrangerer jegerprøvekurs.
Ansvaret for gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen er delegert til kommunen, og utgiftene til dette dekkes av staten.

Har du spørsmål om jegerprøvekurs og jegerprøveksamen, kan du kontakte kommunens fagansvarlige for skogbruk..

Les mer om jegerprøveeksamen på nettsidene til Miljødirektoratet.

Skade på dyrket mark påført av vilt

Kommunen kan gi tillatelse til felling av hjortevilt som gjør skade på dyrket mark. En forutsetning for at det skal kunne gis tillatelse etter dette er at det er gjennomført tiltak for å avbøte skadeomfanget.

Kontaktperson:

Fagansvarlig skogbruk  Rune Iveland
Telefon: 908 78 202 / Sentralbord: 38 13 72 00