Trivselsvaktprosjektet ble opprettet sommeren 2022. Dette grunnet ungdommer som lagde mye støy og frustrerte butikkeiere. Det var en stor suksess i fjor, og vi håper det blir like bra i år.

Kan du tenke deg jobben? Kjenner du noen andre personer som kunne passet til denne jobben? (Personen kan ikke ha en fast 100% stilling i Vennesla kommune fra før)

Hva innebærer det å være trivselsvakt?

  •       Arbeidstid: kl: 17-23 
  •       Være synlige voksne i sentrum
  •       Skape trivsel som for eksepel grillfester osv.
  •       Være oppsøkende hos ungdommer som er på vandring
  •       Være i kontakt med nødetater etter behov
  •       Ansvar for frivillige
  •       Turnus kan tilpasses ulike prosenter....

      Lønn etter kommunens satser.

Tidligere trivselsvakter kan fortelle om en gøy, fin og meningsfull jobb

Kontakt:

Kontakt:  Roy Hægeland 
roy.haegeland@vennesla.kommune.no