- Veldig mye av Norges velferd handler om innsatsen fra lag og foreninger. Frivilligheten har en enorm betydning i samfunnet. Derfor er det så viktig å få frivilligheten i tale, slik at vi kan legge til rette, sier Inger Turid Tonstad.

Stor spørreundersøkelse

Tonstad  leder Levekårsutvalget og har de siste månedene ledet ei styringsgruppe som skal legge til rette for en ny frivillighetspolitikk i Vennesla.

Gruppa består i tillegg til Tonstad av May Lene Uberg fra helse- og omsorgsektoren, Indira Derviskadic fra oppvekstsektoren og Tove Linda Høgstøl fra samfunnsutvikling, pluss politikerne Glenn Lonebu og Martin Engamo.

-Vi samarbeider med Frivillig Norge. De sender nå ut et digitalt spørreskjema. Vi i kommunen har sendt ut et brev denne uka der vi informerer lag og foreninger om undersøkelsen. Vi ønsker å kartlegge lag og foreningers behov. Svarene gir grunnlag for en frivillighetsmelding eller en ny frivillighetspolitikk, sier Uberg.

Det er viktig at lag og foreninger nå benytter muligheten til å si hva de mener og hva de trenger. Kartleggingen er et nettbasert spørreskjema som sendes på epost til registrerte lag og foreninger i uke 11.

Skal utmeisle ny politikk

Etter spørrerunden, skal Frivillig Norge oppsummere svarene og lage en rapport om frivilligheten i Vennesla. Etterpå det igjen kalles alle lag og foreninger inn til et kveldsmøte/konferanse om vegen videre.

Et mål er mye bedre samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. Et annet er jo at lag og foreninger får informasjon om hverandre og dermed kan samarbeide bedre med hverandre, sier Tove Linda Høgstøl.

Digitalt register for lag og foreninger

Registeret over lag og foreninger i Vennesla har til nå vært mangelfullt. Kulturkontoret har i vinter brukt en del tid på å oppdatere og finne riktige kontaktpersoner i alle lag og foreninger.  Nå er en oversikt på over 170 lag og foreninger klar.

Den oversikten har Vennesla Frivilligsentral gjennom et prøveprosjekt med sin nettleverandør digitalisert og offentliggjort. Det vil bli jobbet videre med et digitalt samarbeid om lag og foreninger med Vennesla kommune og Frivilligsentralen.

Foreløpig kan du finne opplysninger her: Vennesla.foreningsportal.no