Enhetene byggforvaltning, teknisk, park og idrett og plan og utbygging ønsker å ansette jenter fra ungdomskolen som hjelpere til ulike faggrupper.

Målet med dette er at flere jenter skal få lyst til å jobbe innen tekniske fag og satse på utdannelse innen fagene. Det er flere muligheter innen flere retninger som fagbrev, teknisk fagskole, ingeniørhøyskole eller sivilingeniør.

Er du nysgjerrig? Er du glad i praktisk arbeid? Vil du vite mer om arbeidet vi utfører? Da bør du søke! Søknadsskjema finner du nederst i saken.

Søknadsfrist er innen 23. september. 

Hva er oppgavene?

 • Du kommer til de ulike enhetene og jobber sammen med de ansatte.
 • Oppgaven er å gjøre praktiske arbeidsoppgaver sammen med de ansatte. Oppgavene vil være for de ulike:
  • Vaktmester/FDV-operatør: praktisk arbeid og oppgaver som trengs å gjøres på de kommunale byggene.
  • Rørlegger/driftsoperatør: praktisk arbeid og oppgaver som trengs å gjøres på vannverk, høydebasseng, renseanlegg og pumpestasjoner.
   Hvis ønskelig, kan du gjerne besøke ett av anleggene i forkant av en eventuell søknad for å kikke litt og få litt mere innblikk i arbeidsoppgavene. Gunnar Sjøberg (tlf: 982 94 309) blir bare glad hvis du tar kontakt.
  • Landmåler/oppmåling: bistå landmåler med oppmåling og kartforretninger i marka. Fastsetting og oppmerking av tomtegrenser.
  • Park og idrett: Drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor kommunale park- og idrettsanlegg, gågata og kirkegården.
 • Du får en ansatt som veileder.
 • Sammen med veileder skal du få et innblikk i hva det innebærer å jobbe i disse enhetene.

Hvem kan søke?

- Bare jenter kan søke.

 • Du må gå i 10. klasse for elever ved Vennesla ungdomsskole
 • Du har lyst å lære mer om hvordan det er å jobbe i disse yrkene

Hvordan søke?

 • Du må søke på eget søknadsskjema som du finner nederst i saken.
 • I søknaden må du fortelle om deg selv og hvorfor vi skal velge deg!

Får du lønn?

 • Ja.
 • Du får kr 118,- i timen.

Fri fra skolen for å jobbe?

 • Nei
 • Du er en hjelper etter skoletid
 • Du arbeider hver onsdag fra kl. 13.15 til kl.15.15.
 • Perioden dere kan jobbe er, enten:
  8 uker på høsten (uke 41–48) eller 8 uker på våren (uke 13-22)

Hva ønsker vi av deg som arbeidstaker?

 • At du har lyst til å lære og bidra til å utføre arbeidet.
 • At du kommer på jobb med en positiv innstilling. Hvis noe er vanskelig eller du lurer på noe kan du ta det opp med din veileder. Ingen spørsmål er dumme.
 • At du hilser på de du treffer på.
 • At du møter opp til avtalt tid. Hvis du er syk eller av andre grunner ikke kan komme på jobb, må du gi arbeidsplassen beskjed.
 • At du overholder taushetsplikten. Hvis du er i tvil om hva du kan fortelle så ikke si noe. Spør veileder om råd.
 • At du legger bort mobiltelefonen når du er på jobb.
 • At du lærer deg avdelingens nødvendige rutiner.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og håper du vil oppleve dette som en meningsfull jobb!

Kontaktinformasjon

 • For eventuelle spørsmål, Vaktmester/FDV-operatør kontakt Byggforvaltning v/Inger C Neset på telefon 905 45 303.
 • For eventuelle spørsmål, Rørlegger/driftsoperatør kontakt Gunnar Sjøberg på telefon 982 94 309.
 • For eventuelle spørsmål, Landmåler/oppmåling kontakt Plan- og utbygging v/Ola Skei Bekken på telefon 917 46 126.
 • For eventuelle spørsmål, Park og idrett kontakt Jarle Lie på telefon 906 71 548.