- Jeg føler meg litt som en dirigent for et symfoniorkester – personale og vaksinelogistikk må komme inn på rette tidspunkt. Nå har vi ganske mange helseansatte som er klare til å bistå. Vi har alle musikerne og instrumentene på plass.  Når vaksinene/notene kommer, ruller vi ut etter hvert, sier han. Foreløpig er det en del pauser i symfonien.

Denne uka (uke fire) begynner faktisk revaksinering av de første beboerne på Venneslaheimen og vi fortsetter å vaksinere hjemmesykepleiebrukere over 85 i nedre Vennesla og helsepersonell ved legevakten. Siden nyttår er heimene og omsorgsboligene vaksinert én gang.

Under to viktige nettsider. Du finner begge tydelig på vår hjemmesides portal også.

VAKSINASJONSPROGRAMMET I VENNESLA

INOFRMASJON OM KORONA

VIKTIG INFO 1:

Folk skal ikke kontakte noen for å få vaksine. I Vennesla er vi så heldige å ha ett legesenter – og legesenteret har stilt seg til disposisjon. De har team som er vandt med å vaksinere på løpende bånd. Men i år må det også tas smittevernhensyn. Via Folkeregister og journal har Vennesla kommune god oversikt over hvem som skal ha vaksine når, og det er lett å følge de nasjonale prioriteringene. Her er fire viktige prinsipper for vaksineringsarbeidet:

  • Legesenteret og kommunen tar kontakt med alle som skal ha vaksine nå, og det vil vi fortsette med i alle fall til vi er nede i årsklasse 75 år.
  • For gruppen mellom 65 og 74 år, er planen å sende sms og be om svar. De som ikke svarer, vil bli ringt opp.
  • Vi har også god oversikt over alle i risikogruppene, både under og over 65 år. Disse vil også bli kontaktet når de skal vaksineres.
  • Når turen er kommet til personer fra 64 år og yngre, håper vi å ha et system der folk kan bestille time selv, slik at vi slipper å sende SMS til alle.  Det vil via annonser, kommunal hjemmeside og på andre måter bli gitt god informasjon om hvordan dette organiseres.

Vi kan i dag ikke gi helt nøyaktig info, for tekniske løsninger er ikke helt avklart ennå. Vi vet en til to uker på forhånd hvor mange vaksiner vi får. Alt avhenger av det. Først omkring 5 dager før leveranse får vi vite hvilken dag vaksinene leveres kommunen.

-Senest i slutten av februar forventer jeg at vi har stort tempo på vaksineringen, sier Dalane.

NB: Noen innbyggere med risikofaktorer har fastlege i andre kommuner enn Vennesla. De vil i noen tilfeller kunne få vaksine hos sin fastlege, eller fastlegen kan sende informasjon til Vennesla kommune om dette, slik at de blir innkalt samtidig som andre i samme målgruppe.

VIKTIG INFO 2:

Når større antall mennesker skal vaksineres vil det åpnes vaksinasjonslokaler i Venneslahallen, Øvrebøhallen/skolen og på Hægelandsheimen. Vi vil komme ut nærmere der folk bor, slik at det skal bli lettest mulig for folk å takke ja til vaksinen.

Det vil vaksineres inntil fire dager i uka fra klokka 16.00 til 21.00. Folk skal da møte til oppsatt time, ikke mer enn 5 minutter før, dette for å unngå kø og trengsel.

- Vi legger opp til et system hvor vi med maksimal kapasitet skal greie å vaksinere opp mot én innbygger pr. minutt. Det vil altså si rundt 300 pr. dag, forklarer Dalane. Det er derfor vi må ha litt store lokaler. Det må være god parkering og adkomst, og mulighet for å observere den vaksinerte i ca 20-30 minutter etterpå, forklarer han.

-Legesenteret holder på med et timebestillingsystem for vaksinen – og dette må avstemmes med antall vaksiner vi får. Hele tiden blir dette et puslespill, sier Dalane.

Det er altså ikke mulig å gi helt eksakt informasjon nå. Det er derfor viktig at befolkningen følger med. Nå i starten får altså alle beskjed om når de skal vaksineres. Ei viktig nettside framover blir denne:

https://www.vennesla.kommune.no/vaksine-korona.546720.no.html

Vi vil hele tiden ha oppdatert informasjon på hjemmeside til Vennesla kommune. Vi vil også benytte lokalpressen og facebook aktivt.

VIKTIG INFO 3:

Noen innbyggere mener de har spesielle og gode grunner til å få vaksine tidlig. Men dessverre nytter det ikke å ringe og forsøke å komme fram i køen.

- Det ville skapt veldig mye ekstraarbeid og i verste fall utsatt vaksinasjonstidsplanen. Uansett, er det snakk om få uker forskjell, og derfor kan vi ikke åpne for «spesialbestillinger», sier Dalane.

VIKTIG INFO 4:

Noe av det viktigste framover blir å følge smitteråd og følge med på vaksineringsinformasjonen. Sammen skal vi få dette til. Liknende vaksinasjonsprogram er ikke gjort i nyere tid. Vi snakker om nesten 11.400 venndøler som er over 18 år. Vi regner med at minst 70 prosent takker ja til vaksine – og alle skal vaksineres to ganger. Det er en stor oppgave vi står overfor:

- Det blir en spennende vår, men får vi vaksiner i et høyt nok tempo, kan vi begynne å tenke på normalisering rett før sommeren. Det viktigste nå er at folk følger smitterådene, slik at vi holder smitten på avstand. Da kan vi som er helsepersonell fokusere fullt og helt på vaksinering, slik at vi kan begynne å bli ferdig med denne pandemien, sier Dalane.