Vi oppgraderer både vårt store sak/arkiv-system, innfører ny dataløsning for plan og byggesaker og nytt saksbehandlingssystem for behandling av vann og avløpssaker.

28. april

Fredag ettermiddag 28. april tas Public 360 ned, det er vårt store sak/arkiv-system. Det vil gå litt over ei uke med nedetid mens ny versjon installeres, kobles opp mot andre programmer og legges i skyen.

I den uken systemet er nede, vil sak/arkiv-systemet ikke kommunisere med andre programmer. Det vil ikke bli sendt ut offentlig journal for innsyn mellom 29. april og 8. mai

Du som innbygger kan bruke skjemaer på nettsiden, sende søknader og post og andre henvendelser helt som vanlig. Du må bare være forberedt på at det vi mottar skriftlig, ikke blir gjort noe med på noen dager. Henvendelsene vil hope seg opp og bli behandlet fortløpende når alt er oppe og går igjen. 

Akutte henvendelser, til for eksempel til barnevern, kan dere være trygge på at blir behandlet og håndtert.

8. mai

Mandag 8. mai skal alle de nye løsningene være oppe og i drift. Det vil da gå noen dager før vi har hentet inn det tapte. Samtidig må vi regne med noen uforutsette innkjøringsproblemer. Vi må i alle fall ta høyde for det.

For plan- og ut bygging-saker og vann- og avløp-saker er det helt nye saksbehandlingssystemer. Selv om vi har brukt god tid på opplæring, tar det tid å få nye programmer inn i fingrene. Dessuten har det hopet seg ekstra opp med saker. Dette kan føre til noen forsinkelser i saksbehandling noen uker framover, i  verste fall også noe etter ferien, før vi er tilbake til normal saksbehandingstid.

De nye programmene for teknisk, Plan&Build og Gemini, er skreddersydde løsninger som etter hvert vil effektivisere arbeidet både for ansatte og publikum.