Vi har som før meldt tre smittetilfeller i dag. I tillegg er det kommet ett i en husstand med tidligere smitte. 
Samtidig er det utvikling i andre saker grunnet nitid og oppfølgende smittesporing. Til sammen har dette medført følgende karantenesituasjoner og smitteforebyggende tiltak:

Milano Grill i Sentrum:

Som tidligere meldt må alle som har besøkt stedet i tidsrommet 28. til 30. april teste seg. De som har vært der 28. og 29. kan teste seg torsdag eller fredag.  De som har vært der 30. bør testes fredag.  Vi sa først at alle må i ventekarantene til testresultat foreligger. Nå presiserer vi følgende:

De besøkende deles i to kategorier: 

  1. De som har fått bordservering anbefales test dag 7 (eller senere for de som har gått 8 og 9 dager allerede) og karantene til prøvesvar foreligger. Husstanden til disse bør da også i ventekarantene. 
  2. For de som kun har fått takeaway og vært fort inn og ut anbefales kun at de tar en test og anbefales å holde seg mest mulig for seg selv til prøvesvaret kommer. De trenger ikke å gå i ordinær karantene, og husstanden heller ikke i ventekarantene.

Det er i kveld avdekket nye fire nærkontakter ved dette spisestedet, derav to fra Vennesla.  

Moseidmoen skole:

Rektor i samråd med kommuneoverlegen har valgt å permittere 16 elever i en klasse på fjerde trinn, åtte elever på kompetanseavdelingen og syv ansatte fredag.  Det er ikke formell karantene, men skolen velger dette tiltaket fredag. Det er en elev som venter på prøvesvar etter å ha vært nærkontakt.  Svaret avgjør hva som videre skjer.

Vennesla ungdomsskole

Ved Vennesla ungdomsskole hadde en elev uavklart test og 11 elever på niende trinn og en lærer ble tidligere i dag (torsdag) satt i karantene. Testen viste seg å være negativ. Dermed kan karantenen for niende trinn avsluttes.

torsdag kveld kom det så melding om annen positiv test. Dermed må cirka 30 elever på åttende trinn, samt rundt seks ansatte i karantene. Rektor Dag Stian Tallaksen har jobbet  i kveld med å informere både de som skal ut og de som skal inn i karantene. 

Nye råd fredag

Smittesporerne i kommunen har hatt en uvanlig hektisk og vanskelig jobb de siste døgnene.  Det har vært flere saker med mange nærkontakter og mange uavklarte forhold.  Det erbogså samarbeidet med andre kommuner for å finne smitteveger, nærkontakter og komme helt til bunns i sakene.  Det jobbes særdeles mye med disse tingene for tiden. Det er også et tett og godt samarbeid med smittesporingsteam i andre kommuner.  

Målet er få isolert smitten og få den til å dø ut innenfor sirklene og klyngene.  Fredag vil kriseledelsen samles klokka 1300. Da vil det bli drøftet hvilke råd og regler vi skal fronte framover.  Det kommer tre feiringer i rask rekkefølge nå. Både pinse, 17. mai og Eid.  Vi vil fredag  komme med råd for dette. 
vi minner om følgende: bruk munnbind i butikker og inne der du ikke kan sikre to meter avstand. Ha færrest mulig besøk og treff . Mobiliteten må ned for at smitten skal gå ned .

47 smittede siden forrige onsdag

Vennesla er inne i en periode med mye smitte. Siden det braket løs sist onsdag, har vi 47 smittetilfeller. I går onsdag  passerte vi 321 smittede pr. 100.000 innbyggere siste to uker.  Samme tall for Agder er 150 og for Norge 107.  Det aller meste av smitten skjer etter at folk besøker hverandre. Deretter sprer smitten seg fort i husstanden og nære relasjoner. BI har nå store og mindre karantenesituasjoner  ved Snømyra barnehage, Kvarstein skole, Eikeland skole, Skarpengland skole og Vennesla ungdomsskole, Voksenopplæringen  og Smååsane barnehage. Ved Smååsane har alle testet negativt ved test to.  Der går man tilbake til vanlig drift fra fredag. Foreldre informert i kveld