Først litt overordnet informasjon og bakgrunn: I sommer har Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordret alle fra 75 år og oppover til å ta en fjerde vaksinedose. Vaksinering i ferien har skjedd i Kristiansand og via sykehjem og hjemmetjeneste.  Nå utvides vaksinasjonsprogrammet og det er bakgrunnen for at Vennesla kommune oppretter lokalt vaksinesenter igjen.

Viktig påfyll av motstandskraft

FHI råder alle fra og med 65 år til å ta en fjerde dose. Samme råd gjelder alle mellom 18 og 64 år som er i risikogrupper.  

For den øvrige befolkning skal FHI vurdere situasjonen og komme med en tilråding i løpet av noen uker. Innbyggere i disse gruppene kan avvente til nærmere beslutning og informasjon foreligger.

-Fjerde dose er et viktig og godt tilbud som de aktuelle bør benytte. Vaksinen får redusert effekt etter hvert som tiden går og det er viktig å fylle på med ny motstandskraft, særlig for de som har størst risiko, sier avtroppende kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, som har koordinert vaksineopplegget.

«Drop in» ved Legesenteret

I Vennesla kommune vil vaksinering skje fra og med uke 34 i tredje etasje ved Vennesla legesenter. Første vaksinekveld blir tirsdag 23. august.

Det legges opp til tre vaksinekvelder i uka. Alle blir etter «drop in»-prinsippet.  Vi skal ha åpent tirsdag, onsdag og torsdag med åpningstid fra klokka 17.00 til klokka 20.00.  

Det kan komme endringer i tidspunkter. Vi vil ukentlig informere legge ut informasjon på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Under finner du vaksineplanen og informasjon om når din aldersgruppe kan møte til vaksinasjon. 

Vaksineplan uke for uke:

 • Uke 34 (tirsdag onsdag og torsdag)

De som er 77 år og eldre.

 • Uke 35

Fra 73 til 76 år

 • Uke 36

Fra 70-73 år

 • uke 37

Fra 67 til 69 år

 • Uke 38

Fra 65 til 66 år

Risikogruppene

Personer mellom 18-64 år som er i risikogruppe kan møte til hvilken som helst dag med «drop in».  I risikogruppene er:

 • organtransplanterte
 • diagnostisert alvorlig og moderat immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • pasienter som av behandlende lege anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Uvaksinerte

 Fremdeles er det noen helt uvaksinerte innbyggere i Vennesla. Vaksine er frivillig, men fagmyndighetene og Vennesla kommune oppfordrer deg til å ta vaksine. Den reduserer risikoen for død og alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Har du ikke tatt vaksine før, eller mangler oppfriskningsdose to eller tre, er du hjertelig velkommen til å møte på hvilken som helst dag med «drop in».