Kommunen har 500 ledige vaksinetimer neste uke. Blir ikke de fylt opp, kan kommunen måtte gi fra seg vaksinedoser.

Nå vaksinerer kommunen gruppen mellom 18 og 44 år. Det er siste puljen, alle voksne over 18 år skal nå ha fått innkalling til første dose. Systemet som brukes i Vennesla tildeler timer, og gir ikke mulighet for publikum til å plukke timer selv.

Per mandag ettermiddag har 500 venndøler meldt at de vil utsette vaksinetimen de har fått tildelt. Det er mulig å oppgi i nettløsningen på c19.no når man er tilbake fra for eksempel ferie. De vil da bli satt opp på time etter det, og forhåpentligvis passer neste time bedre.  

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier 1.500 personer ikke har svart i det hele tatt på vaksine-sms-en de har fått. Han sier at hvis de svarer ja snarest, kan de få tildelt en time allerede neste uke. Vi bruker telefonnummer fra det offentlige registeret, og tror vi når frem, sier Dalane.

– Nå begynner det å snu for oss. Vi er i den situasjonen mange andre kommuner er i at vi får for mange doser, sier Dalane.

Hvis det blir for mange ledige timer neste uke, kan kommunen måtte gi fra seg vaksiner.

– Vi ønsker å få ut den første dosen til flest mulig. Det ville vært veldig synd for Venneslas befolkning, sier han.

Et alternativ er å fremskynde andre dose for en del personer. Disse vil da bli kalt inn etter lister i kommunen. Vi ber om at det ikke ringes til vaksinetelefonen fra personer som ønsker sin andredose fremskyndet. Vi må ta dette systematisk, sier Dalane.

Vi vil gjerne unngå drop-in, da det er uforutsigbart for publikum, og vil kunne føre til lange køer periodevis.  

Det er viktig at færrest mulig ringer vaksinetelefonen, som har vært overbelastet i det siste. Utsettelse av tildelt time ordner man selv enklest og raskest via c19.no. Kun de som ikke har mulighet til å endre selv pga manglende bank-ID, eller de som ikke har fått innkalling bes ringe vaksinetelefonen. Dessuten er det åpnet for at de som har helt spesielle grunner f.eks. reisejobber kan få tildelt time manuelt.