Vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom for de fleste, men likevel er det viktig at særlig de unge er observante på symptomer og tester seg.

- Dette er særlig viktig nå som mange skal i juleselskaper og man treffes på tvers av generasjoner. Det er lurt å sjekke symptomene nøye og ta litt ekstra hensyn, sier Bodil Bakken Domingos, som koordinerer smittevernarbeidet i Vennesla kommune,

Siste døgn er det altså registrert 28 smittede i Vennesla, og såpass mange smittede på ett døgn har vi ikke hatt før. Julaften ble med andre ord meget travel for vårt personale i smittesporingsteamet.

Alle de nye smittede er under 50 år. Smitten er spredt, men det kan se ut som vi har et utbrudd på gang blant tendeklassinger fra Vennesla ungdomsskole, uten at vi går ut med eksakte tall. Det er viktig at tiendeklassinger er ekstra nøye og svært observante rundt symptomer.

Det er viktig å teste seg raskt ved symptomer, slik at vi kan få mest mulig oversikt over denne smitten.