- Selv om smitten er lav, er det veldig viktig med testing. Nå er testing mye mer opp til den enkelte, og jeg vil sterkt anbefale at folk tester seg ved symptomer, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Ellers minner han om mye forkjølelse i Vennesla i øyeblikket. Det er også en del RS-virus, og snart kommer nok influensaen.

-Smitterådene vi har brukt så aktivt i over halvannet år, virker akkurat like godt mot influensa og andre smittsomme sykdommer. Det er derfor grunn til å minne om håndvask, avstand og å huske å hoste i albuen. Da bidrar du til å holde smitten av andre sykdommer nede, sier Dalane.

Smittenivået:

Smittenivået for covid-19 er nå 13,4 pr. 100.000 innbyggere vi Vennesla. I Agder er insidens-nivået på 37, i Kristiansand 58 og nasjonalt er det 108.

Siste uke er det registrert to nye tilfeller i Vennesla. Uka før hadde vi null smittede, etter over en måned med høye tall.

I uke 41 ble det gjennomført 172 tester ved testsenteret i Holtet, samt delt ut 244 selvtester.

Vaksine:

De kommende par ukene vil vaksinepersonalet være opptatt med å sette influensa-vaksine på de grupper og personer som skal ha det.

Vennesla kommune planlegger for ny runde med korona-vaksine i uke 46 – altså mellom 15. og 20. november. Da vil det bli ny mulighet for uvaksinerte til å ta vaksine, og de andre gruppene vil også kunne komme. Vi vil komme tilbake med nøyaktig informasjon om dette noe senere.

Vaksinetall for Vennesla

Tallene er prosentandel – nasjonale tall i parentes. Vi ligger pr 18. oktober under landssnittet for de yngste og gruppen 18-54 år, mens vi ligger svært godt an for gruppen 16 og 17 år, samt de aller eldste.

 • 12-15 år: første dose: 65,4 (69,8) andre dose: 0,5 (0,6)
 • 16-17 år: første dose: 95,0 (90,0) andre dose: 15,4 (15,3)
 • 18-24 år: første dose: 85,9 (88,7) andre dose: 77,1 (79,4)
 • 25-39 år: første dose: 82,8 (84,8) andre dose: 76,1 (76,9)
 • 40-44 år: første dose: 85,0 (88,3) andre dose: 78,8 (82,7)
 • 45-54 år: første dose: 88,4 (91,7) andre dose: 85,1 (87,4)
 • 55-64 år: første dose: 95,0 (95,0) andre dose: 95,0 (92,8)
 • 65-74 år: første dose: 95,0 (95,0) andre dose: 94,6 (95,0)
 • 75-84 år: første dose: 95,0 (95,0) andre dose: 95,0 (95,0)
 • 85+: første dose: 95,0 (93,4) andre dose: 94,9 (91,1)
 • Totalt 0+: første dose: 74,6 (77,8) andre dose: 66,1 (68,8)
 • Totalt 16+: første dose: 89,6 (91,0) andre dose: 83,1 (84,1)

Tabell vaksine:

Aldersgruppe år

% -andel som har fått 1. dose

%-andel som har fått 2. dose

12-15

65,4   (69,8)

  0,5   (0,6)

16-17

95      (90,0)

15,4  (15,3)

18-24

85,9  ( 88,7)

77,1  (79,4)

25-39

82,8   (84,8)

76,1 (76,9)

40-44

85,0   (88,3)

78,8  (82,7)

45-54

88,4   (91,7)

85,1  (87,4)

55-64

95      (95)

95,0   (92,8)

65-74

95      (95)

94,6   (95)

75-84

95      (95)

95      (95)

85+

95      (93,4)

94,9   (91,1)

Totalt 0+

74,6   (77,8)

66,1   (68,8)

Totalt 16+

89,6   (91,0)

83,1  (84,1)

Vaksinasjonsdekning i Vennesla per 18.10.21 (sammenlignet med Norge totalt) fordelt på aldersgrupper