Ole Ruenes har sluttet som fastlege i Vennesla. Han har forsøkt å selge sin fastlegehjemmel, men har så langt ikke lyktes med dette.

Fra 1. juli overtar Vennesla kommune ansvar for fastlegehjemmelen hans og pasientene på denne, etter regelverket. Fra 15. juli er en vikarlege på plass. Vi kan forsikre at alle pasienter skal få de tilbud de har krav på og som kommunen er forpliktet til å gi.

Over hele landet er det krevende å rekruttere nye fastleger på varig basis. Dermed vil det fort oppstå situasjoner hvor det må leies inn vikarer på kortere eller lengre sikt. 

Det kan bli perioder utover sommeren og høsten hvor pasienter må forholde seg til flere leger enn de er vant til. Det viktige for Vennesla kommune er å sikre nok leger slik at alle får den behandling og de tilbud de skal ha etter regelverket.

Ragnhild Bendiksen

Kommmunalsjef helse og omsorg.