Det betyr at vi fortsetter med skjenkestopp, maksimalt ti personer på innendørs arrangementer og forbud mot flere enn fem gjester i privat bolig. Det er de tre hoved-reglene.

Det er plan- og økonomiutvalget som endelig vedtar om forskriften med endringer i sitt møte 16. mars.

HER KAN DU LESE RÅD OG REGLER SOM GJELDER

Vi gjør noen få endringer og foreslår følgende:

  • Vi fortsetter med rødt nivå på videregående skoler og Voksenopplæringen, men nå hjemles det i forskrift.
  • Det åpnes for at en barnehagekohort eller skolekohort kan arrangere barnebursdag i leide lokaler.

HER KAN DU LESE OM VAKSINERINGEN I VENNESLA

Munnbind.

Det ble en merkbar økning i bruken av munnbind i Vennesla kommune da vi gikk ut og anbefalte bruk av munnbind i det offentlig rom innendørs der det ikke er mulig å opprettholde minst to meters avstand. 

Kriseledelsen ønsker å forsterke dette rådet. Vi forventer at folk bruker munnbind når det er fare for at man kommer for nær andre. Munnbind-bruken er øket betydelig, men den kan bli enda bedre. Det er for mange uten munnbind på butikker og der det samles folk innendørs.

Smittesituasjonen.

Vennesla er nå nede et smittenivå på 60 pr. 100.000 innbyggere. Det er ned fra 102 da forskriften ble innført. Kristiansand er på 195, Agder er på 115 og Norge er på 150, men stigende. Birkenes er passert 300.

-Smitteverntiltakene og innsatsen fra befolkningen gir resultater i Vennesla, sier ordfører Nils Olav Larsen

Han minner om at vi er i en ustabil situasjon. Vi har smitte tett på oss, og vi vet at det er mutert smitte der ute som plutselig kan føre til utbrudd og at den nasjonale trenden er økende smitte.

-Vi har vært både dyktige og heldige til nå, men ting kan fort endre seg, og derfor er det klokt å opprettholde smitteverntiltakene og forskriften. Det er bedre å fortsette som nå, enn å åpne litt opp og så måtte stenge kraftig ned igjen, sier ordføreren, som regner med plan- og økonomiutvalget vedtar to nye uker med lokal forskrift i sitt møte tirsdag.

Budskapet om ustabil situasjon og at vi må forberede oss på at utbrudd fort kan oppstå, ble også understreket av Statsforvalteren i hans møter med kommunene på Agder fredag formiddag. Det er nok å minne om Lyngdal som måtte sende 400 i karantene etter fem smittetilfeller på en videregående skole torsdag.

Næringslivet.

De siste arbeidsledighetstallene viser stabil situasjon i Vennesla med 3,2 prosent helt ledige. Ledigheten på Agder er 3,6 prosent og i Kristiansand 4,2 prosent.

Regjeringen har også tildelt Vennesla 1,3 millioner kroner som ei ekstraordning til bedrifter og selskaper som ikke får hjelp av de øvrige nasjonale ordningene. Det skal nå lages et opplegg for hvordan søke midler herfra i regi av næringsrådgiveren.

Vi minner også om den nasjonale kompensasjonsordningen som skulle avvikles i februar, men som er utvidet til å gjelde ut juni 2021.