Særlig ber vi pensjonister og studenter, folk med fagbrev og andre med erfaring fra denne type oppgaver om å melde seg til tjeneste. Dette er viktig for å sikre at vi kan fortsette å gi de tjenestene vi skal gi utover vinteren. 

Vi minner om at pensjonister ikke vil få avkortet pensjon grunnet for høy inntekt. Den regelen er fjernet under pandemien.

Helse og omsorg:

- Vi er allerede presset på bemanning og mange kommuner melder om at bemanning er kritisk. Vi må være i forkant nå og høyne beredskapen for å sikre at vi har bemanning nok til å opprettholdene tilbudet til befolkningen. Derfor oppfordrer vi sterkt vikarer om å melde seg, sier kommunalsjef for helse- og omsorg Ragnhild Bendiksen

Nasjonalt har det aldri vært registrert høyere sykefravær enn sist kvartal i helse- og omsorg. Mange er slitne, og det er mye sykdom ute og går. Konkurransen om vikarer er tøff, og i Vennesla ønsker vi å forberede oss godt før det blir for kritisk.

Vi trenger kort og godt flere vikarer til helse- og omsorg. På hjemmesiden kan du gå inn på stilling ledig. Da finner du fram til der du kan søke og melde deg. Om få dager vil det komme en egen annonse her hvor du kan melde deg som vikar i helse- og omsorg. Hvis du ikke kan bruke denne løsningen, kan du ta kontakt direkte med kommunen. Så henvises du til rett sted.

Oppvekst:

I skoler og barnehager er det allerede ganske tøft å finne nok folk. Det har vært stort fravær flere steder i det siste. Også her ber vi studenter, fagarbeidere og pensjonister og andre egnede om å melde seg.

Her er søknadsportal for pedagog, fagarbeider/assistent i barnehager.

Her er søknadsportal for lærervikar i skolen

Her er søknadsportal for fagarbeider/assistent i SFO/skolen.

- Vi trenger folk og vi er allerede i en presset situasjon med stort fravær. Flere av våre barnehager og skoler er svært utsatt bemanningsmessig i det siste og folk strekker seg langt for å få ting til å gå opp. Det vil hjelpe godt hvis vi får flere vikarer å spille på, sier kommunalsjef oppvekst, Marianne Wegge.

Generelt begynner mange i de kommunale tjenestene å merke presset nå. Mange har stått på ekstra, ikke bare ei uke eller én måned, men i snart to år. Det merkes. Vi er også inne i en periode der alle skal være hjemme fra jobb med minste symptom på smitte, eller i karantene med smitte i husstanden.

Har du anledning og mulighet, meld deg som vikar!