- Nå er det viktig at både ansatte og innbyggere holder hodet kaldt. Framover er det en hovedoppgave for kriseledelsen å sikre bemanning og at mest mulig i samfunnet fungerer som det skal, og at vi ikke får så mange i karantene at ting må stoppe opp, sier ordfører Nils Olav Larsen.

- Vi må være forberedt på en tredobling av smitte. Dess mer omikron sprer seg, dess færre dager før vi får dobling. Vi kan oppleve en tredobling før vi når toppen i månedskiftet, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane. 

Vi er nå i en situasjon med smitteøkning samtidig som tiltakene reduseres. Dette er fordi strenge tiltak nå er mer negative enn mye smitte. Nasjonale myndigheter har derfor særlig løst opp på karantene-regimene og begrensninger i barn og unges aktiviteter.

Dette kan være krevende for den enkelte. Vi kan kjenne på frykt og usikkerhet når vi likevel ikke skal i karantene som vi kanskje trodde. Løsningen er å forberede seg gjennom kunnskap. Ta vaksinen hvis du ikke har gjort det, og sett deg inn i hvordan du skal opptre. Stol på faglige råd.

VIktig å sette seg inn i:

Her er oversikten over råd og anbefalinger

Her er oversikten over isolasjon og karantene

Her kan du registrere deg og dine nærkontakter hvis du er smittet.

Det er viktig at alle bruker hjemmesidene til kommunen og Helsenorge.no.  Der finner dere svar på de fleste spørsmål. Det kan være lettvint å ringe kommunen. Greier du å finne svar selv, får smittesporerne frigjort tid til å gjøre andre ting.  Mange ringer med ekstra-spørsmål, men følges informasjonen over her,  sammen med at du bruker hodet og tar fornuftige avgjørelser, er det bra og tilstrekkelig.

De generelle rådene:

De generelle smittevenrådene gjelder fremdeles:

  • Reduser antall nærkontakter
  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Test deg meg en gang du har symptomer
  • Husk meteren, og bruk munnbind når du ikke kan sikre avstand.

Tester

Behovet for tester øker stadig. Fremdeles deler vi ut tester i åpningstiden ved testsenteret til de som trenger det av smittegrunner, ikke til alle som vil ha for sikkerhets skyld. Vi jobber med nye opplegg for utdeling. De kommer vi tilbake til når de er på plass. Nasjonale myndigheter vurderer også endringer til enda mindre karantene når de store mengdene med selvtester fordeles til kommunene framover. Det ble forrige uke bevilget fem milliarder kroner til innkjøp av flere titalls millioner selvtester.

Siste ukes smittetall

Det er altså en ny toppnotering med 75 smittetilfeller søndag. Uke to ble den heftigste smitteuka til nå under pandemien med samlet 385 nye tilfeller, som fordeler seg slik i befolkningen:

  • 31 smittetilfeller barn i barnehagene
  • 147 elever i grunnskolen
  • 30 elever i videregående skole
  • 164 mellom 21 og 59 år
  • 13 over 60 år

Vi fortsetter også denne uka med massetesting i skolene blant elever og ansatte, og ansatte i barnehagene. Praktisk info er gitt via skolene.

Svømmehallen:

Den åpnes så fort det er praktisk mulig å få tilbake personell fra andre oppgaver og karantene. Det vil skje senere i uka.