- Forskjellen på råd og forskrift, er at du kan bli straffet og må stå til ansvar hvis du som innbygger ikke følger opp en forskrift. Det er et alvorlig skritt å ta, men vi er nødt til å få sanksjonsmuligheter på plass. Kriseledelsen er søndag enig om å be rådmannen legge fram forslag til forskrift, sier ordfører Nils Olav Larsen.
 
Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane er den smittevernfaglige eksperten i kriseledelsen. Han er klar på at vi må treffes mindre i Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Siden smitten fremdeles er høy, må vi ha strengere råd og strengere regler. 
Forslaget til ekstraordinær forskrift etter Smittevernloven blir ferdig mandag, og skal endelig behandles i plan- og økonomiutvalget tirsdag. Det planlegges innført fra 11. mai om kvelden og skal gjelde til 21. mai
 
Vi har søndag syv nye smittetilfeller. Seks har kjent smitteveg og ett har trolig kjent smitteveg. Det er til sammen 18 smittede i helga.  Smitten er heldigvis kjent, men nivået er så høyt at innstramming er påkrevd.
 
- Vi opprettholder råd om å avlyse arrangementer, og maks ha to på besøk hjemme. Samtidig vil regelen og straffeansvar gå på fem besøkende. Vi tenker å gjøre det likt med nabokommunen Kristiansand, informerer ordføreren, som minner om at det er i hjemmene mye av smitten overføres. 
Det legges også opp til innstramming i hvor mange som kan delta på offentlige arrangementer. Nå er dette 100 på tilviste plasser inne.  Vennesla vil foreslå samme som Kristiansand, altså 50.
 
- Forskriften er ikke ferdig. Den vil dreie seg om et spekter av aktiviteter.  Det er viktig at vi innfører regler som treffer smittespredningen, men vi må også sikre at vi fortsatt opplever dette som en felles dugnad, informerer ordføreren.
 
Nils Olav Larsen minner om at Vennesla innførte forskrift før påske. Da var smittenivået lavere enn nå, men vi var usikre på hvor mye folk ville møtes i feriedagene.   Nå er smitten mye høyere.  Vi står foran den store høytiden Eid, Nasjonaldagen står for døren og det er langhelg for mange i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag.
 
- Jeg regner  med at folk skjønner alvoret og treffer så få som mulig og tar smitterådene og reglene enda mer alvorlig. Folk er flinke, men vi må likevel til med hardere lut, sier ordføreren. 
Detaljene i opplegget blir endelig bestemt av plan- og økonomiutvalget.  Det skal mandag også være møter med FHI og Statsforvalteren. Det vil komme nøyaktig informasjon når detaljene er klare og vedtak gjort tirsdag. 
 

Smitten i helga har ført til nye karantener ved Vennesla Voksenopplæringssenter.  En klasse på tiende trinn på Vennesla ungdomsskole er også satt i karantene søndag kveld

Husk dette:
Reduser kontakten og nærkontaktene til et minimum
Ikke ha besøk av mer enn to i eget hjem. 
Ikke ha besøk oftere enn høyst nødvendig
Bruk munnbind inne på offentlig sted.
Avlys alle unødvendige arrangementer. 
Hold heller to enn en meter avstand.