- Folk må rett og slett skjerpe seg! Det er flott at folk koser seg i eller ved elva, men ta ansvar for avfallet.

Det sier miljørådgiver Eirik Aarrestad i Vennesla kommune, etter å ha sett bildet som Grundetjern har sendt kommunen av søppel-fangsten.

Aarrestad takker for at Grundetjern har tatt personlig ansvar og ryddet. Det er viktig med oppmerksomhet rundt problemet med søppel i elva - og naturen generelt. Alle trenger å bli minnet om hvor viktig dette med avfallshåndtering er.

Søppel på avveie er ikke bare irriterende. Det skaper også livstruende problemer for dyr og fugler – og til slutt ender det i havet.

Mer søppel enn før ved elva

Arne Grundetjern bor i Kalvehagen og har ofte plukket søppel langs stranda si og videre nedover mot Nesane. Den siste tiden har det blitt  mer søppel, mener han.

- Det er ei bakevje ute i elva som sender søppel oppover fra badeplassen i Nesane. De seks posene jeg plukket på noen få meter langs stranda, kommer sikkert både ovenfra og nedenfra, sier han.

Grundetjern mener det er blitt mer søppel rundt Kuleberget etter at stranda ble fikset opp og flere bruker området.

Bokser

Det er påfallende mange nye bokser med energidrikk, og da er det nærliggende å tro at ungdom har kastet dem for ikke så lenge siden.

Aarrestad håper både unge og gamle i Vennesla kan samarbeide om å holde det fint langs elva. Hvis alle tar med sitt eget søppel, er mye gjort. Hvis vi i tillegg tar med oss søppel vi ser på vår vei, er enda mer gjort.

- Hvis ingen kaster søppel, blir det heller ikke søppel i naturen. Så enkelt, sier miljørådgiver Aarrestad.

TRE GODE GODE RÅD:

  • Ikke kast søppel på bakken, og si i fra dersom du ser familie og venner kaste søppel.

           Fordi alle klarer å putte søpla i lomma eller bære det i hånda fram til man er ved en søppeldunk. Hvis ikke du sier ifra er det kanskje ingen andre som gjør det heller.

  • Plukk opp søppel du ser på bakken.

           Fordi søppel ikke hører hjemme i naturen og kan skade både dyr og mennesker. Det gjelder ikke minst skrape bokser og andre ting av metall. Plast forsvinner aldri helt. Den må plukkes opp av noen.

  • Si nei takk til unødvendige ting.

           Fordi mye søppel vi ­finner i naturen kommer fra ting som vi egentlig ikke trenger. Plastbestikk, sugerør, emballasje og andre ting som vi kunne ha takket nei til. Velg miljøvennlige løsninger. Det aller beste er hvis vi ikke skaper søppel i utgangspunktet.