I år har vi inngått 22 ny lærekontrakter og vi har i tillegg 14 andre års lærlinger.

Vi er godkjent lærebedrift for 9 fag. Nytt i år er yrkessjåførfaget og byggdrifterfaget.
Lærlingekontraktene fordeler seg pr. 01.09.18 slik:

Kontor- og administrasjonsfaget   1
IKT- Servicefaget 0
Institusjonskokk  0
Barne og ungdomsarbeider 17
Hesefagarbeider 15
Yrkessjåførfaget  1
Byggdrifterfaget  1
Vei- og anleggsfaget 1
Maskinførerfaget 0


Det er gode rutiner i kommunen for inntak og oppfølging av lærlinger. Alle lærlinger har en veileder som følger lærlingen i det daglige, og alle fag har en fagansvarlig i kommunen. Vi samarbeider tett med Opplæringsringen Sør i arbeidet med lærlingene. Læretiden skal bestå av 50 % læring og 50 % verdiskapning. Det skal settes av tid til ukentlig veiledning av lærlingen. Lærlingen må under læretiden arbeide med kompetansemål, og det skal avlegges 4 mini fagprøver i løpet av læretiden. Det skal gjennomføres halvårssamtale med instruktør/fagansvarlig og det skal utarbeides halvårsrapport.

Enhetene har økonomi og personalansvar for lærlingene. Lærlingene har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i kommunen. Inntak av lærlinger starter ca 1. mars hvert år, og tilsetting skjer i løpet av april/mai.

Fra 1. september er det Kristin Kollen i organisasjonsseksjonen som er ansvarlig for rutiner, oppfølging og koordinering vedr. alle lærlingene. Vi er opptatt av at lærlingene skal få god opplæring og trives i kommunen. Har du som lærling eller leder i kommunen spørsmål om lærlingordningen så ta kontakt på mail kristin.kollen@vennesla.kommune.no eller tlf. 480 98 292.