Vennesla kommune har inngått avtale med Dansk Scanning A/S om digitalisering av byggesaks-, oppmåling- og VA-arkivet. Digitaliseringen gjennomføres i perioden februar – august 2020, i Dansk Scanning sine lokaler i Esbjerg, Danmark.

Arkivet blir pakket ned og transportert til Esbjerg i perioden 18. – 26. februar. I denne tidsperioden vil det dessverre ikke være mulig med innsyn i byggesaksmappene.

Fra og med 27. februar vil bestillinger som er inne før kl. 12.00 i virkedagene normalt være ekspedert innen 3 virkedager. Vi vil presisere at det i prosjektperioden ikke vil være mulig å møte opp på Servicetorget for å se gjennom de fysiske mappene.

Fremgangsmåte for bestilling og levering av byggesaksdokumenter:

  1. Send epost til innsyn@vennesla.kommune.no.Emnefeltet merkes med; Innsyn i byggesaksmappe – Gnr/bnr – adresse - og evt. Saksnummer.
  2. Du vil få epost med vedlegg på de etterspurte dokumentene. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.