Dagsenteret er lokalisert i Vennesla sentrum, i 3. etasje på Venneslatunet. Dagsenteret har åpent mandag til fredag fra kl 09.00 - 15.00.

Tilbudet er primært for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede i kommunen som ikke har mulighet for å benytte seg av andre tilbud. Tilbudet kan også være avlastning for pårørende til demente personer.

Tilbudet innebærer ulike typer aktiviteter, sosialt samvær og måltider. Dagsenteret er behjelpelig med å skaffe transport