Eldresenteret ligger sentralt plassert i Vennesla sentrum. De som driver Venneslastua ønsker at brukerne skal være mer fornøyde når de forlater stua enn når de kommer inn.

Her er en rekke tilbud til eldre:

  • Frisør
  • Fotterapi (fotpleien er tilgjengelig mandag - fredag kl. 09.00-16.00)
  • Kafeteria
  • Aktivitør som legger opp en rekke aktiviteter til faste grupper som samles en gang i uka
  • Arrangementer, kurs og snekkerbod i kjelleren

Månedens meny og aktivitetskalender

 

 

Kontaktinformasjon

Kjøkken: 90 52 09 24 - matbestillinger. Telefonen er bemannet kl. 08.00 - 15.00 
Fotpleien: 90 53 83 77 
Kontor : 90 52 25 73
Frisøren: 90 13 14 44