Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Venneslaskolen

Vennesla kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for elever fra 1. til 10. årstrinn, voksenopplæring og kulturskole. Kommunen har 8 grunnskoler. 6 barneskoler med elever fra 1. til 7. årstrinn, 1 kombinert skole med elever fra 1. til 10. årstrinn, og 1 ungdomsskole med elever fra 8. til 10. årstrinn. I tillegg er en av skolene mottaksskole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. I alt er det om lag 1900 elever i grunnskolene i Vennesla kommune.

Siden våren 2014, har hovedsatsningsområdet vårt vært "Inkluderende læringsmiljø". Den omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla. Målet for satsingen er at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Venneslaskolen skal i arbeidet med inkludering kombinert med faglig fokus, holde fast på:

Du kan lese mer om Venneslaskolen her

venneslaskolen.png