Hun starter i den nye jobben 15. september.

Jorunn Sagen Olsen bør være kjent for de fleste i Vennesla etter mange år som leder av Vennesla Frivilligsentral. For to år siden ble hun prosjektleder for Norges Frivilligsentraler. Nasjonalt har hun jobbet med prosjektet «Leve hele livet», inkludert et større sykkelprosjekt.

- Jeg får lov til å fullføre deler av dette før jeg begynner i Vennesla. Jeg gleder meg stort til å begynne. Jeg skal først å fremst bli godt kjent med kollegaene, forstå behov og ressurser, og skape en arena hvor vi sammen med innbyggerne kan drøfte muligheter og hva vi kan få til sammen, sier hun.

Vennesla står som alle norske kommuner overfor store utfordringer. Overgang til nullutslippssamfunn, eldrebølgen og utenforskap vil kreve samarbeid og innsats på nye måter. Kommunestyret har vedtatt at Vennesla kommune skal bli en av Norges beste kommuner på samskaping, som er «når to eller flere offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid for å definere problemer og  gjennomføre bedre og nye løsninger».

Flere store samskapingsprosjekter er allerede igangsatt. Venneslabrua, Julegada, Grønn Urban Bygd og Ressursen er eksempler å nevne. Det foreligger en egen partneravtale mellom Vennesla kommune, Vennesla næringsforening og Frivilligsentralene om samskaping.

- Vennesla kommunes satsing på samskaping, er spennende. Innbyggerne i Vennesla har stort engasjement og vilje til å jobbe sammen – og det må til om vi skal klare å løse de nevnte de store samfunnsutfordringene. Samskaping har vært en del av mitt arbeid siden 2008. Jeg er utrolig takknemlig for å få muligheten til å jobbe videre med dette som kommunens koordinator, sier Jorunn Sagen Olsen.

Hun var aldri i tvil om å søke. Og kommunedirektøren var ikke spesielt i tvil om å ansette heller.

- Jorunn Sagen Olsen kjenner både kommunen, frivilligheten og næringslivet i Vennesla godt og er den rette når vi i fellesskap skal få til samarbeidsløsninger på store utfordringer. Vi er svært fornøyde med denne ansettelsen, sier fungerende kommunalsjef for samfunnsutvikling og miljø, Ingrid Konsmo.

Sagen Olsen skal jobbe i stab på Herredshuset, men vil også få tilknytning til Kulturhuset.

For mer info:

Jorunn Sagen Olsen 908 77 133

Ingrid Konsmo 415 56 690