- Jeg gleder meg veldig. Jeg brenner for inkluderende oppvekstmiljø, og at vi greier å lage gode fellesskap der barna kan kjenne tilhørighet. Det er så viktig for framtida vår, sier Wegge.

Hun kommer fra jobb som enhetsleder i Smååsane barnehage. Det har hun vært siden 2007.

Rådmann Svein Skisland er fornøyd og sier Wegge nådde opp blant en rekke meget gode søkere. I alt var det 14 søkere til stillingen.

- Jeg ser fram til at Marianne blir en del av ledergruppen i Vennesla kommune. Hun er faglig sterk, uredd og hun kommer til å gjøre en god jobb på et meget viktig felt, sier Skisland.

Marianne Wegge kjenner oppvekstsektoren godt fra før, men nå vil hun bruke noen uker på å sette seg godt inn i alle sider av virksomheten som steller med to ungdomskoler, syv barneskoler, en friskole og til sammen 16 barnehager (fem kommunale), samt enhet for barn og familie og NAV Midt-Agder.

- Å gi barn og unge et godt grunnlag i livet, er veldig viktig for meg. Heldigvis er det mange i Vennesla som er opptatt av det samme og som ønsker å lage de gode inkluderende fellesskapene. Da er det lettere å dra i samme retning og mot samme mål, sier Wegge.

Hun kom til Vennesla for 20 år siden fra Sirdal sammen med mann og to barn. Familien holder til helt på toppen av Bakhei – med utsikt over hele Vennesla.

- Vi er blitt veldig glad i Vennesla kommune og venndølene. Det er utrolig mange flotte folk i Vennesla, ler Marianne, som opprinnelig er fra Frekhaug nord for Bergen.

Hun er utdannet barnehagelærer, holder på med en master i ledelse og har også studert noe veiledning og kristendom.

- Når begynner du?

- Det er ikke endelig avklart ennå, men jeg regner med i august/september.

Wegges stilling som enhetsleder for Smååsane barnehage blir nå lyst ledig.