- Jeg er veldig fornøydmed at Ingunn takket ja til jobben. Hun er framoverlent og har visjoner for kulturens betydning for og plass i lokalsamfunnene. Dessuten er hun godt kjent, godt likt og hun vil gå rett inn og gjøre en god jobb, sier kommunalsjef Alexander Etsy Jensen.

Ingunn Abrahamsen kom til Vennesla som 23-år gammel nyutdannet sangpedagog for snart 25 år siden. Hun jobbet en tid ved Skarpengland skole i tillegg til musikkskolen. De siste 15 årene har hun vært rektor ved den kommunale musikkskolen.  Hun bor i byen med mann og fire barn.

Hun har også mastergrad i ledelse og har også gjennomført interne ledelsesprogrammer, samt rektorskolen.

Venneslas forandring

- Da kultursjefstillingen ble ledig, visst jeg at jeg måtte søke. Vennesla har endret seg helt enormt de siste 15 årene. Ikke minst har folks inntrykk av Vennesla endret seg. Vennesla er en kommune hvor ekstremt mye viktig skjer og det er en helt annen optimisme enn før. Vi leder an på mange områder, sier Ingunn.

Hun tenker ikke minst på fokuseringen rundt Grønn Urban Bygd og utfordringene med klima, utenforskap og demografi. Hun nevner satsingen på samskaping, og hun peker på den optimismen som kommer fram når samarbeidet mellom frivillighet, næringsliv og kommune er bra. 

- Kultur er jo samskaping i høyeste grad. Kultur er et viktig et verktøy i samfunnsutviklingen, men først og fremst har kulturen egenverdi. Kultur er viktig for å leve gode liv. Her har vi sett en rivende utvikling i Vennesla. Det tilbys jo gode kulturopplevelser på Hunsøya, på Kulturhuset og andre scener hele tida, sier Ingunn.

- Hva blir din hovedoppgave?

- Jeg skal lede en enhet som har mange dyktige fagfolk og mye energi, men som også har et enormt bredt ansvarsområde. Enheten har lagt ned en stor innsats med mange store, faste arrangementer hvert år. Vi har også overtatt ansvar for innbyggertorget i kommunen. Jeg tror vi trenger litt tid på å sortere nå. En leder skal vise veg, men også lage en farbar veg.

- Hva mener du?

Prioritere

- "Kill your darlings", heter det på teaterspråket når vi har for mye program. For å frigjøre kraft til nytenkning og det vi har mest lyst til å skape, må vi kanskje si nei til noe annet. Vi trenger å gå de rundene med prioritering. Vi kan ikke bare si ja til mer, vi må ha gode samtaler om hvilke valg vi skal ta, sier den nye kultursjefen.

Målet hennes for Kulturhuset er i alle fall klart:

- Kultur er en aktivitet som handler om å skape sammen med innbyggerne over hele kommunen. Samtidig leder jeg et av verdens flotteste bibliotek og kulturhus. Jeg drømmer om at alle i Vennesla kan tenke på det huset som sitt. At vi kan skape masse aktiviteter og skape en samlingsplass, sier Ingunn Abrahamsen.