Ansettelsen av Toft har historiske dimensjoner over seg. Hun blir Venneslas aller første kvinnelige kommuneoverlege

- Vi er svært fornøyde med denne ansettelsen. Kirsten har stor og bred erfaring. Hun har et bredt medisinsk nettverk i hele landet, høy kompetanse og har vist stort engasjement, sier kommunalsjef helse og omsorg, Ragnhild Bendiksen.

Kirsten Toft er 47 år gammel og bor i dag i Alstadhaug kommune i Nordland. Der er hun kommuneoverlege. Hun har vært kommuneoverlege flere steder i Nord-Norge siden 2006. Hun har også erfaring som fastlege og spesialisering i psykiatrien.  Toft har også hatt en rekke posisjoner i Legeforeningen lokalt og nasjonalt, og hun har ledet et nettverk for samfunnsmedisinere. Hun studerte i sin tid medisin i Trondheim.

- Jeg ble veldig glad da stillingen i Vennesla ble lyst ledig. Vennesla er en akkurat passe stor kommune hvor det foregår mye spennende, på en rekke felt. Ikke minst har dere satt bedring av folkehelse og levekår på dagsorden, sier Kirsten Toft.

Hun er gift og har to barn. Familien har hatt en litt langsiktig plan om å flytte sørover. Den eldste studerer juss i Oslo, mens den yngste skal begynne på videregående skole. Derfor passet det fint å flytte før skolestart til høsten.

- Vi har kjøpt leilighet i Kristiansand, sier Toft, som gleder seg til nye omgivelser.

- Etter to år med pandemi, tror jeg mange kjenner seg litt tomme. Det har vært svært mye å gjøre. Derfor passer det godt med nye omgivelser nå. Det blir en ny og inspirerende kick-start, sier hun.

Per Kjetil Dalane varslet før jul at han slutter som kommuneoverlege. Han vil fortsette som fastlege og han er disponibel slik at overgangen til ny kommuneoverlege går greit.