- Jeg er veldig glad for at jeg fikk denne muligheten. Det blir nye utfordringer, og det liker jeg, sier hun.

Anne Lene har allerede vært byggesaksbehandler i flere år, og hun blir nå leder for en avdeling hun kjenner meget godt.

Enhetsleder for plan og utbygging, Ola Skei Bekken, er glad for at Anne Lene Nilsen blir byggesaksleder.

- Vi er veldig fornøyde, og nå håper jeg på en god stabilitet i byggesaksavdelingen, etter flere runder med utskiftninger. Anne Lene er godt kjent i kommunen, hun kjenner aktørene, systemene og utfordringene. Hun vil videreføre det vi er gode på og forbedre det vi ikke er så gode på, sier Skei Bekken.

Det er kamp om kompetansen innenfor byggesak. Vennesla kommune har hatt to byggesaksledere som har sluttet etter kort tid fordi de fikk tilbud fra større kommuner. Slikt er selvsagt utfordrende for et lite, men viktig, fagmiljø. 

Anne Lene Nilsen  begynner i stillingen 1. oktober. Det er for øyeblikket bare tre personer i byggesaksavdelingen, men dette vil øke til fem når alle ledige hjemler blir besatt.

- Ja, jeg kan love stabilitet. Jeg har ingen planer om å flytte på meg etter kort tid, ler Anne Lene Nilsen som ønsker å videreutvikle et godt og slagkraftig team som kan tjene innbyggerne og næringslivet på en god måte, sier Anne Lene Nilsen.

Hun minner om at byggesak er et område med mange sterke ønsker og derfor også sterke følelser. Kommunen har klare lover og regler å følge – og det er kompliserte regelverk som skal håndteres. Ofte blir det en konflikt mellom det man ønsker, og det som er mulig å få til.

- Vi skal møte kunder og innbyggere på en god og troverdig måte. Vi kan ikke alltid si ja, men vi kan alltid være imøtekommende og serviceinnstilt, sier Anne Lene Nilsen.

Hun begynte egentlig som fagarbeider i en kommunal barnehage for mange år siden, men i 2007 kom hun til Servicetorget der hun skulle møte innbyggerne før de slapp inn til byggesaks-behandlerne.

Siden er det blitt høyskoleutdannelse i byggesaksbehandling og i plan- og bygningsrett. Anne Lene har jobbet flere år i det private næringsliv i Norsk Byggservice og flere år som byggesaksbehandler i Vennesla kommune.

Anne Lene Nilsen bor på Lindekleiv, har to voksne barn og trives veldig godt når hun kan stå på ski på Hovden eller gå tur med hunden i Venneslas mange flotte turområder.