- Jeg synes det er helt fantastisk at jeg har fått denne jobben. Jeg gleder meg stort. Jeg har vært litt i sving allerede. Veldig spennende, sier han.

Nasjonalt prøveprosjekt

Vennesla er en av noen få kommuner i landet som nå tester ut ordning med miljøvaktmester. Fylkesmannen gir penger til et prøveprosjekt over to år. De andre kommunene vi vet om er Halden, Grimstad og Stavanger.

- Tor blir «the missing link» mellom vaktmestere og oppfølgingstjenesten. Han kan få kontakt med beboerne på en litt annen måte.  Det vil ta lang tid å bygge relasjoner, men dette er spennende, sier Gry Sørensen ved boligkontoret.

Skape og bygge tillit

Vennesla har 324 kommunale boliger. I noen av boligene bor det mennesker som strever ekstra mye med livet sitt. Noen har mistet all tillit til samfunnet rundt og nekter enhver form for kommunal hjelp. 

- Å skli ut av fellesskapet og havne helt alene utenfor, er fort gjort. Du glir inn i rus og det ene tar det andre. Mye vanskeligere er det å komme tilbake på fote igjen. Det krever både mot og hardt arbeid – og ikke minst selvinnsikt, sier Tor Landsverk.

Han har selv fortid fra rus. Nå skal han bruke sine erfaringer i den nye jobben.

- Det vonde kan bli godt. Alle erfaringer kan brukes til noe bra. Min jobb blir å få kontakt med den enkelte og bygge tillit. Hjelpe litt i huset, kanskje få til noe reparasjon eller fiksing sammen med beboeren. Vi må forsøke å skape bo-glede, sier Tor Landsverk.

Fra oljebransjen

Han jobbet over 20 år som reisende i oljebransjen. De siste 15 årene har han drevet eget firma. Nå  passet det med en jobb der han kan få brukt både sine faglige og menneskelige evner.

- Noen havner i den grøfta som heter «alle andres skyld». Da må vi forsøke å snakke litt om hva vi kan få til sammen. Kanskje bygge selvtillit nok til at beboeren får troa på å bo og ta litt ansvar. Livet kan være som når du kjører bil på grusvei og havner i et dypt spor. Du trenger virkelig kraft for å finne retningen, sier han.

Kanskje kan han rydde litt i hagen sammen med beboeren, eller male over tagging. Det skal ikke så mye til. Plutselig ser naboene forbedring og man kan komme inn i en positiv spiral i hele bomiljøet.

- Nå begynner jeg med å reise rundt på besøk. Vi får se hva vi får til framover. Alle mennesker fortjener nye sjanser, og det har jeg lyst til å bidra til, sier Tor Landsverk.