Tjenestene

Vi tilbyr tjenester som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Søknad om disse tjenestene behandles av kommunens saksbehandlingsteam. Vi tilbyr også kommunal øyeblikkelig hjelp som er en tjeneste som gis i stedet for sykehusinnleggelse, og som tildeles av kommunens fastleger, legevaktsleger og tilsynsleger.

Tilbud og aktiviteter

Vi ønsker å være et gjestfritt og åpent sykehjem. Vi har et godt samarbeid med nærmiljøet, skole, barnehage og frivillige. Det henges opp oversikt over de ulike arrangementene som til enhver tid foregår. Her er litt informasjon om hva vi tilbyr:

Frisør: Åpent tirsdager. Avdelingen kan hjelpe til med å bestille time for beboeren.

Fotpleie: Åpent torsdager. Avdelingen kan hjelpe til med å bestille time for beboeren.

 • Vår aktivitør arrangerer aktiviteter inne og ute  etter årstidene, så som kultur, sang, bakst, trim, den gode samtale, historie og gode minner.
 • Andakt ved Vennesla Menighet to ganger i måneden..
 • Torsdagsmøte på kveldstid rullerer mellom menighetene og bedehusene i Vennesla
 • Besøksvenner på Skjermet enhet hver onsdag.
 • Sang og musikk samarbeid med frivillige musikere en gang i måneden.
 • Besøk fra Livsglede barnehagen Søndagsbakken  to til tre ganger i måneden.
 • Den kulturelle Spaserstokk en gang pr mnd.
 • Samarbeid med Livsglede vg1 og Livglede ungdomskolen.

Vi har også en egen park ned mot elva, uteområde for trim  og en sansehage hvor beboerne både koser seg og arbeider. 

Vil du bidra som frivillig? Ring

Aktivitør Linda Rustad på tlf. 468 29 760

 

Rytme for måltider

Mange av våre beboere er glade for besøk. Vi har ikke faste besøkstider, men vi spiser til nokså faste tider hver dag.

Frokost rundt klokka 09.00

Lunsj rundt klokka 13.00

Middag cirka klokka 16.00

Kveldsmat cirka klokka 1900.

Vi er opptatt av at alle skal ha et godt og næringsrikt kosthold og tilpasser individuelt sammen med Hovedkjøkkenet ved behov.

Tilsynslege

Vennesla omsorgssenter har egne tilsynsleger ved hver avdeling. Denne tjenesten utføres av flere av fastlegene ved Vennesla legesenter.

Avdelingene våre

 • 1. etg nybygg: 24 plasser, skjermet enhet for demente
 • 2. etg. nybygg: 16 plasser for somatiske brukere og 8 plasser for ressurskrevende brukere
 • Avd. A1/A3: 13 plasser for somatiske brukere
 • Avd. A2: Korttidsavdeling med 12 plasser der 1 plass er kommunal øyeblikkelig hjelp plass
 • Vaskeriet som vasker alt av lintøy, alt av beboernes tøy og arbeidstøy