Stasråd Marte Mjøs Persen sammen med rektor Gyrid Nedberg Grønlid.
Statsråd Marte Mjøs Persen sammen med rektor Gyrid Nedberg Grønlid.

På Vennesla videregående skole kunne rektor Gyrid Nedberg Grønlid fortelle om en skole som nesten har rekord i gjennomføring. Over 90 prosent av elevene fullfører studiespesialisering. På yrkesfag er det over 84 prosent som gjennomfører.

Snittet i Norge er 80,4 prosent gjennomføring, men da i løpet av fem til seks år.

Ser fruktene av Venneslabrua

- Vi ser nå fruktene av det unike samarbeidet om Venneslabrua. Vi opplever enda lavere frafall enn før, sa rektor.

- Og vi i NAV opplever at de vi jobber med, som trenger noe ekstra, er eldre enn før. Vi har måttet legge litt om, og nå jobber vi mer med gruppen 25-29 år. De yngre uten jobb og skole er blitt færre – takket være Venneslabrua, sa NAV-leder Cecilie Limm.

Venneslabrua startet i 2019, og er et stort samarbeidsprosjekt mellom Vennesla kommune, NAV, fylkeskommunen og næringslivet. Staten bevilger penger over statsbudsjettet. Suksessen er så stor at Agder fylkeskommune nå bygger det ut ved flere videregående skoler.

Det handler om å se den enkelte. Gi trygghet. Hjelpe med overgang mellom skoler, eller skole og arbeid. Noen ganger er rådgiverne med til legen, andre ganger er de med på sende søknad. Det handler om å gi ungdom som risikerer å falle utenfor, den tryggheten de trenger for å finne egne ressurser.

Imponerende resultater

Leder Monika Monan kunne fortelle en imponert statsråd følgende:

  • 112 ungdommer som risikerte drop-out er fulgt siden 2019.
  • 65 er i skole eller arbeid
  • 16 trengte ikke mer hjelp
  • 16 gikk til NAV
  • 8 er uavklart
  • 5 flytta og to ble for gamle

-  Hver ungdom som kommer ut av passivitet og inn i arbeid, finansierer egentlig hele prosjektet. I tillegg kommer de enorme ressursene som hver ungdom tilfører når de kommer i jobb og aktivitet. De tilfører jo masse, fordi de kan masse, sa Monan.

Det handler om å se den enkelte, og å tilpasse veiledningen til den enkeltes behov. Og det handler om å være der for ungdommen – også utenfor arbeidstid. DE ansatte i Venneslabrua skal gi tryggheten som gjør at den unge åpner seg, bygger selvtillit og kommer i gang. Mange har enormt mye å by på, men ingen tro på seg selv.

Spare milliarder

- Akkurat sånn skal det jobbes, og det er derfor vi nå innfører ungdomsgaranti om skole eller jobb via mitt budsjett i arbeids-og inkluderingsdepartementet, svarte Mjøs, da kommunedirektør Svein Skisland utfordret og sa:

- Norge kan spare milliarder på å bygge venneslabroer over hele landet. Bruk NAVs anslagsbevilgning til dette. Vi har ikke råd til å ikke å ta oss råd til dette, sa han.

Mjøs fikk også høre om den nye Basen som er under oppbygging i samarbeid mellom NAV og Hunsfos Næringspark og næringslivet. Nå kan litt eldre ungdom, og også godt voksne, komme der. Målet er å gi en ny start og ny selvtillit, slik at flere kommer i jobb.

 

Statsråd Mjøs fikk også høre hvordan Agnar Espegren og Trygve Aas i Hunsfos Næringspark tenker - og hun ble imponert.
Statsråden lot seg inspirere og imponere da Agnar Espegren og Trygve Aas fortalte om samfunnsengasjementet i lokalt næringsliv.

Inkludering inn i Hunsøyas leieavtaler

Aldri hvilende Agnar Espegren informerte sammen med Trygve Aas om Næringsparkens planer. Nålet er leieavtaler hvor alle bedrifter på Hunsøya forplikter seg til å ta inn ungdom eller mennesker som sliter med å komme i gang med jobb.

-Målet er at alle kan komme til Hunsøya og få jobb når de vil ha jobb. Vi må gi ungdommen det beste. Vi må gi dem sjanser – og vi må gi dem sjansen når de er motivert.

- Et av mine selskaper heter Jalla Jalla AS – det betyr egentlig noe sånn som «kom igjen» på arabisk. Vi driver med telt og arrangementer. Mange kunne ikke norsk, men de får lov å begynne hos meg. Jeg har flere som har gått fra trygd til fast jobb. Næringslivet må ta samfunnsansvar, sa Agnar Espegren, og fortsatte:

-Jeg er ikke så god på lover og regler, men jeg er god på å få ting til. Skolelei ungdom må få lov å jobbe når de er 13. Når du er 22 og aldri har jobbet, har du så mye du skal lære. Vi trenger arbeidskraft og vi må ta ansvar alle sammen, sa han.

Ett tall gir håp: Hvis alle bedrifter med mer enn ti ansatte i Midt-Agder NAVs nedslagsfelt tok en ungdom hver – ville problemet med ungdom under 25 som ikke kommer inn i jobb, vært løst.

Samskaping og samarbeid

Marte Persen Mjøs fikk også informasjon om hvordan NAV Midt-Agder jobber og hvordan Vennesla satser på samskaping og samarbeid, både mellom etater og mellom frivillighet, kommune og næringsliv for å få ting til.

-Vi har felles mål. Jeg er svært opptatt av alle som faller utenfor. Vi må ikke gi dem opp, men gi dem sjanser. Mange har så mye å by på, men de trenger ekstra trygghet. Dette har virkelig vært en inspirerende dag, sa Mjøs – til stor glede for ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes.