- Vi har jobbet på tvers av etater og sektorer i årevis med Venneslamodellen. Vi har vist at vi kan og derfor får vi nå penger til dette svært viktige nye prøveprosjektet som vi har lansert, sier rektor Thorkild Odd Haus ved Vennesla videregående skole.

Færre skal falle ut

«Venneslabroa» er navnet på en helt nye måte å jobbe med inkludering og utdanning. Nå fullfører om lag 80 prosent videregående utdanning i Vennesla – vi ligger godt an nasjonalt.

Men noen faller utenfor. Disse trenger spesiell oppfølging for å greie å skaffe seg formell utdannelse og kompetanse.  Det var en stor seier da forhandlingene mellom KrF og regjeringen endte med at Venneslabroa får penger i Statsbudsjettet:

- Vi må begynne allerede på ungdomsskolen, sier oppvekstsjef Steinar Harbo i Vennesla kommune. Han roser samarbeidet med Vennesla videregående skole og prosjekt Venneslabroa.

Det samme gjør NAV-leder Rolf Velle som ser for seg at færre vil trenge NAV som hovedinntektskilde når «Venneslabroa» begynner å fungere.

Kort fortalt handler det om å skreddersy tilbud for den enkelte og å bruke pengene på tvers av sektorer og å putte alle ressursene inn i et tilbud som er tilpasset den enkelte ungdom.

Sosial angst for eksempel

Haus forklarer:

- Du kan tenke deg ei ung jente med sosial angst. I starten vil hun trenge en-til-en-oppfølging. Kanskje må hun ha hjelp til å komme seg ut av rommet. Det er ikke lett å greie skolen hvis man ikke våger å ta buss. Gradvis kan vi få vedkommende inn i et skoleløp eller praksisløp som ender med formell kompetanse. Kanskje vil hun trenge egen veileder gjennom hele løpet.

- Eller du kan tenke deg en ung rusmisbruker. Kanskje er det ikke skolen eller lærer han lytter til, men en eldre byggmester med livserfaring. Da skal vi bruke den byggmesteren, gi praktisk opplæring og gradvis komme i gang med de formelle tingene som må til for å få formell kompetanse, sier Haus.

Tanken er å bygge opp en base og et kontor på Hunsøya der elevene kan møtes – og kanskje komme i kontakt med bedrifter og næringsliv.

I dag faller noen ungdommer ut av skolen og de havner på sosialhjelp. Etter hvert kommer de i aktivitet, men ikke så ofte i aktivitet som gir formell kompetanse. For mange havner varig inn i Nav-systemet, for få havner tilbake på skolebenken og ut i arbeidslivet.

- Når vi greier å se dette på tvers av NAV, kommune og fylkeskommune, og vi får til godt samarbeid med næringslivet, kan vi skreddersy opplegg for den enkelte. Da kan vi nå mye lenger, sier Haus, og fortsetter:

- Vi må unngå at skolen bare tenker utdanning slik at eleven ikke orker. Vi må unngå at NAV aktiviserer, uten å tilby formell kompetanse. Når vi spiller sammen, kan vi  utnytte de samlede ressursene og skreddersy. Da vil flere lykkes i livet.

Forskere fra UIA

Målet er å dokumentere med forskning av modellen virker. Det er rådgiver Sissel Berglien som har utarbeidet modellen Venneslabroa. Hun var også sentral i Vennesla-modellen i sin tid. Den handlet også mye om å løse ting på tvers og å se den enkelte. UIA stiller med forskere, slik at man hele tiden kan dokumentere modellen og se hva som virker.

På sikt tenker man at NAV-midler kan overføres til skolesystemet. I dag får Nav i Vest-Agder 60 millioner kroner i måneden til ungdom mellom 16 og 30 år. Det er over 700 millioner kroner i året.

Haus ser for seg en framtid der noen av disse midlene overføres til «Venneslabroa» - slik at pengene når lenger enn til å aktivisere, men at man også greier å kvalifisere ungdommen formelt.

- Jeg tror vi vil lykkes. Da kan vi rulle ut dette nasjonalt. Det er milliardbeløp å spare på å få flere elever gjennom skolesystemet og fram til formell kompetanse. Det viktigste er jo likevel

Fem år

Venneslabroa skal i første omgang vare i fem år. Hvert år trengs fem millioner kroner.

Stortinget bevilger 2,9 millioner, Vennesla kommune stiller med én stilling og Vest-Agder fylkeskommune stiller med millionbeløp. NAV deltar også med betydelige ressurser.

- Vi skal prøve oss i fem år framover. Detaljene er ikke klare, vi begynner med å glede oss over at finaniseringen er på plass, sier Haus.

Rådmann i Vennesla, Svein Skisland, kaller Venneslabroa for et svært viktig prosjekt. Han er glad for at Vennesla går foran i kampen for å inkludere flere slik at færre faller utenfor.