Barnehager fra 287 kommuner har deltatt og i Vennesla har 12 av 16 barnehager deltatt i undersøkelsen (5 kommunale og 7 private). Svarprosenten for disse 12 barnehagene er på 73%.

Spørsmålene som er stilt foreldrene er oppsummert i følgende hovedkategorier:

  • Barnets trivsel
  • Barnets utvikling
  • Tilfredshet
  • Relasjon mellom barn og voksen
  • Tilvenning og skolestart
  • Henting og levering
  • Medvirkning
  • Ute- og innemiljø
  • Informasjon

Vennesla scorer absolutt høyest på "Ute- og innemiljø", med poengsummen her ligger vi på en 10. plass nasjonalt og på topp i Vest-Agder. Når det gjelder "Tilfredshet, "Barnets utvikling" og "Medvirkning" er vi blant de 50 beste kommunene i landet.

Lavest scorer vi på "Informasjon" og "Tilvenning og skolestart". Til dette sier enhetsleder i Solsletta barnehage, Adelheid Frost Mykland:
"Vi er utrolig glade for at vi får den beste scooren fra foreldre er på barnas trivsel - det er utrolig viktig for oss at barna trives! Informasjon er det tema/punktet vi får dårligst tilbakemelding på, vi bruker i hovedsak hjemmesiden som informasjonskanal, vi skulle også ønske at vi var flere på jobb i levering og henting - slik at vi kunne få snakket enda mer med alle foreldre. Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt når de opplever mangelfull informasjon, det vil vi gjerne gjøre noe med".

Udir sin undersøkelse kan lastes ned her.