- Vekst i innbyggertallet er svært viktig for utviklingen av lokalsamfunnene og økonomien i kommunen. Vi må nok tilbake mange tiår tilbake for å finne en så stor vekst på et halvt år, men vi bor heldigvis i en kommune som har hatt mer eller mindre sammenhengende folkevekst i over 150 år, sier  rådmann Svein Skisland, fornøyd.

133 flere første halvår

Elias Hægeland ble innbygger nummer 15.000 i vår.  Første halvår økte folketallet i Vennesla med 133 til 15. 068. Det gir en vekst på 0,89 prosent første halvår. Dette er like mye som vi har hatt i årlig vekst de siste årene. En liknende vekst har vi ikke sett siden før dette årtusenet. Selv ikke de årene med mest innvandring, har vi hatt så høy vekst i ett enkelt halvår.

Vennesla står nå for over halvparten av veksten i Kristiansand-regionen. Regionen vokste med 229 innbyggere i første halvår. Vennesla vokser mest, men det er også god befolkningsutvikling i Lillesand. Birkenes og Lindesnes har også noe økning i folketallet, mens Kristiansand og Iveland drar statistikken ned. I Kristiansand gikk folketallet ned med 46 personer (0.04 prosent), mens det i Iveland gikk ned med 17 til 1318 – en reduksjon på hele 1,27 prosent.

Det er bare Sirdal og Froland som har hatt større befolkningsvekst enn Vennesla første halvår med henholdsvis 0,96 og 1,47 prosent.

Det ble født 90 barn første halvår. Det er noe over trenden fra de siste årene. Vi ligger an til cirka 175 fødsler i år, ifølge helsestasjonen. Det er på nivå med de gode årene i 2012 og 2017.

Det er innflyttingen som er årsak til at veksten er uvanlig høy i Vennesla nå. I første halvår flyttet 413 inn til kommunen, mens 325 flytta ut. Det gir en netto tilflytting på 88 personer, og det er like mye som veksten pleier å være på et helt år.

Vennesla er attraktiv

- Dette viser at Vennesla er attraktiv. Utvikling i næringslivet og handel, sammen med gode og varierte tilbud i boligmarkedet fører folk til Vennesla. Vi må bare fortsette med et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og hele lokalsamfunnet om å gjøre Vennesla enda mer attraktiv, sier rådmannen Svein Skisland.

Han jobber nå med detaljene i kommunebudsjettet for neste år. Noe av det verste som kan skje et kommunebudsjett, er nedgang i folketallet. Noe av det beste, er en stabil og god vekst.