Skisland snakket om datasenter-parken på Støleheia som blir verdens største på ren fornybar energi. Han trakk fram Hydro Vigelands Brug som produserer verdens reneste aluminium på egen ren vannkraft. Han trakk også fram næringsutviklingen generelt.

Hvis politikerne vil

Skisland snakket om at posisjonen som grønt fyrtårn er ledig på Sørlandet og han sa at dette er en posisjon Vennesla kommune kan ta hvis politikerne ønsker det. Han minnet om næringsutvikling og klimatiltak er mål i kommuneplanen. Å se begge deler i en bedre og større sammenheng kan skape mye nytt.

Utspillet fra rådmannen kom i forbindelse med av ledelsen for nye Agder er på rundtur for å snakke med kommunene om Regionplan Agder 2030. Det var fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten som kom til Vennesla sammen med leder for arbeidet med nye Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft.

Regionplan Agder 2030 skal dreie seg om to hovedsatsinger: Levekår og klima.

Sundtoft, som er tidligere klima- og miljøvernminister, sa at Agder må gjøre sin del hvis Parisavtalen om å begrense temperaturøkningene til mellom 1,5 og 2,0 grader, skal oppfylles.

Hun sa at siden transport og bilisme står for de høyeste utslippene, er det også der kommuner og fylker kan gjøre mest. Sundtoft snakket om kollektivsatsing, bedre arealplanlegging og mer klimavennlig byggeprosjekter.

I Vennesla kommer de største klimautslippene fra avfallsdeponier. Det har med søppelplassen på Støleheia å gjøre. Transportsektoren slipper ut nest mest må¨lt i tonn CO2-ekvivalenter.

Vennesla har to personer som sitter sentralt i arbeidet med ny regionplan Agder. Rådgiver Bess Thormodsæter er med i en arbeidsgruppe som ser på oppvekst og utdanning og Odd Grønberg har fått plass i en gruppe som jobber med næringsutvikling og livskraftige tettsteder.