- For å redusere smittespredning, innfører vi hjemmeskole på hele fjerde trinn ved Vennesla skole fra mandag 8. november til og med onsdag. Det kan bli lenger, opplyser rektor Svein A. Hornnes.

Elevene på fjerde trinn må også teste seg daglig framover. Tester hentes som før informert om ved testsenteret i Holtet. Der er det åpent til 15.00 i dag og fra klokka 07.30 i morgen mandag. Ved positiv test må smittesporingsteamet kontaktes. Det er viktig at vi har så god oversikt over smitten som mulig. Smittesporingsteamet har nummer 941 75 469

Det er også smitte på noen andre klassetrinn, men er er det så få at smitteverntiltak settes inn i hver enkelt klasse. Alle foresatte har fått egen info.

Det er så langt søndag registrert seks nye smittetilfeller i Vennesla, og flere er på fjerde trinn på Vennesla skole. 

Noen som nå er smittet, var til stede under julemessa i Vennesla frikirke lørdag. Smittevernkoordinator Bodil Domingos sier kirka har informert i sine kanaler om lav terskel for testing og at det er viktig at de som var på messa er særlig observante overfor symptomer.

Det er ikke slik at alle må testes, men de som var på messa bør følge godt med på symptomer og tidlig ta test.