Leder Odd Grønberg i Næringsforeningen roste samarbeidet mellom foreningen og kommunen, og sa at arbeidet med å definere Venneslas identitet har vært viktig.

Varaordfører Berit Kittelsen sa at hun er blitt stoltere av Vennesla etter å ha lest dokumentet Grønn Urban Bygd.

Ord og begreper kan fort gjemmes, glemmes og forvitre helt. Politikerne og næringslivet er enige om å fylle Grønn Urban Bygd med nytt innhold på sine forskjellige måter. For kommunen kan det handle om planlegging og prioriteringer. For næringslivet kan det handle om produkter og markedsføring. 

- Vi skal bruke Grønn Urban Bygd for alt det er verd i markedsføringen og profileringen av Vennesla,, sa rådmann Svein Skisland i plan- og økonomiutvalget tirsdag.

Hva snakker vi om når vi snakker om Grønn Urban Bygd?

Både fortid og fremtid. Venneslad identitet oppsummert.

Vennesla har alltid vært bygda der verdens nyvinninger tas ned og eltes om til lokale arbeidsplasser og lokalsamfunn. Denne elteprosessen hvor folk utenfra har ideer og kunnskap og vi har kompetanse til å gjennomføre, er Venneslas fremste identitet.

30 år etter at papir kunne lages av tremasse, sto den første papirfabrikken ferdig på Humsøua. 20 år etter at aliminium kunne utvinnes industrielt, åpnet Vigelands Brug i 1908. Samtidig som Nikola Tesla åpnet verdens første store vannkraftverk i Niagara i New York i 1895, kjøpte staten fallet i Paulenfossen i Vennesla/Iveland.

Fra hele Europa kom folk for å bli med på de moderne utviklingene som skjedde i Vennesla. Vi må være et av landets beste eksempler på god integrering. De kom fra Tyskland, italia og Sverige og mange flere land. Sammen laget de Vennesla-identiteten. 

Kommunevåpenet er skogen, elva og tannhjulet. I 2018 er det kanskje mer miljøet, kraften og mennesket. Vi har alltid vært Grønn Urban Bygd, utfra den tid vi har levd i. Tidlig ute. Vi har tenkt bærekrwft, brukt naturressursene, produsert på ren vannktraft. Det er lett å tenke at Vennesla har manglet kompetanse. Tenk i 1890!  Arbeideren ved papirmaskinen var noe av det mest kompetente og moderne du kunne tenke deg. Vennesla har vært framoverlenet. Nå skal vi bruke identiteten til å ta bygda videre. Inn i den grønne revolusjonen og den digitale revolusjonen.

Det er spennende å tenke på at datasenter-parken på Støleheia bygges nå - bare 25 år etter at www ble etablert. Vi gjør det igjen i Vennesla.

Her kan du lese hele dokumentet:

De dannet et samfunn.docx PDF document ODT document